Scenario for fremtiden

Scenario for fremtiden

Scenario for fremtiden 727 394 Maritime Bergen

Ved starten av 2020 var vi sikre på vekst i det maritime. Drøye to måneder senere var fremtidsutsiktene snudd helt rundt. Den siste maritime Menon-rapporten presenterer 2020 som er maritimt år drastisk påvirket av korona. I samme rapport blir vi også forespeilet tre mulige scenarier for 2021 og 2022.

Regjeringen bidro i 2020 med ulike støtteordninger til næringslivet, og ytterligere støtte kan man håpe på også fremover, dersom aktiviteten ikke tar seg opp. De tre fremtidsscenarione som Menon presenterer i sin nyeste rapport tar ikke med eventuelle tiltakspakker i beregningen. Dette er knyttet til flere usikkerhetsmomenter, hvor man ville ha måttet presentere langt flere utfall av de maritime årene som kommer.

De tre ulike scenariene er som følger:

 1. Hovedscenario (H)
 2. Rask retur til normalen (R )
 3. Gjentatte smittebølger i flere år (G)

Ved H og R vil vi i 2022 være tilbake til en tilnærmet normal nå det kommer til bevegelsesfrihet, med litt striktere smittevernsregler på veien i førstnevnte. I G kan vi ane koronaens påvirkning inn i 2023, men manglende effekt på vaksiner og således mindre bevegelsesfrihet. Menon mener likevel at sistnevnte scenarie er det minst sannsynlige, og holder en knapp på H; Et Hovedscenarie hvor vi altså i slutten av 2021 er ferdig med restriksjoner knyttet til smittevern.

 

 

 

 

 

 

Les hele rapporten her.

Deler av næringen er fortatt inne i usikre perioder. Dette er noe vi er vant med, sier daglig leder i Maritime Bergen Siv Remøy-Vangen.

– Når det er sagt håper vi på rask vaksinering og gjenåpning av samfunnet.

De maritime er en volatil og syklisk næring som er godt kjent med opp- og nedturer i markedet. Vi er nå på vei inn i en nullutslippsfremtid. Dette vil kreve «alle mann til pumpene» for å nå miljøkravene som er satt til 2050. Det maritime er i stor endring, noe som fordrer nyskaping og nyansettelser om vi skal lykkes.

Selv om vi legger bak oss det mest krevende året siden etterkrigsårene har vi troen på den sterke omstillingsviljen og innovasjonskraften, som er i våre maritime bedrifter langs kysten.

Jeg har stor tro på at vi også i fremtiden vil ha en sterk og omfattende maritim klynge også etter 2022. Men nå haster det med ny aktivitet!

 

 

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

  Personvernerklæring for Maritime Bergen

  Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

  Les mer

  Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
  Click to enable/disable Google Fonts.
  Click to enable/disable Google Maps.
  Click to enable/disable video embeds.
  Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler