• 28. January 2019

Seminar om bruk av gass i skipsfart

Seminar om bruk av gass i skipsfart

Seminar om bruk av gass i skipsfart 768 1024 Maritime Bergen

Bakgrunnen for seminaret var klima- og miljøkrav rettet mot skipsfarten som medfører at rederiene må tenke nytt med hensyn til drivstoff. 

Mandag formiddag kunne Maritime Bergens Petter Haraldsen Haugland ønske rederier, industriaktører og andre interesserte velkommen til flere foredrag rettet mot bruk av klima- og miljøvennlig drivstoff. Over 60 stykker møtte opp da Maritime Bergen og Norsk Gassforum avholdt formiddagsseminar om bruk av gass i skipsfarten.

Arrangementet som fant sted på Grand selskapslokaler var ledet av konferansier Roald Kvamme, styreleder i Norsk Gassforum.

 

– Potensialet til naturgass er stort dersom rammebetingelsene blir lagt til rette. Mulighetene er mange. I dag går 61 skip i Norge på LNG. «Glutra» var første ferge med naturgass som drivstoff, rederiet Eidesvik på Bømlo tok opp hansken og fikk bygget Viking Energy i 2003 – det første offshore LNG-fartøyet. Siden har det fulgt mange skip av forskjellig type – og Norge har i dag over halvparten av den globale flåten av LNG-drevne skip, sier Kvamme til Skipsrevyen.

– Som skipsfartsnasjon, industrinasjon og energinasjon må Norge se det som sin rolle å ligge i tet på utviklingen. Vi må støtte opp under utvikling av nye løsninger. Forskning, utvikling og offentlige virkemidler må til sammen skape vilkår for innovasjon. Vi er avhengige av stabile rammebetingelser, sier Kvamme.

Kim Espen Tepstad fra LNG Engines sparket i gang foredragsrekken og kunne fortelle om erfaringer og muligheter ved bruk av gass i skipsfarten. I 10 år har Rolls-Royce levert over 100 gassmotorer til 50 fartøy, og Tepstad kunne vise til resultater hvor gassmotorer på biogass vil slippe ut nesten 15 tonn mindre GHG per år kontra en tilsvarende dieseldrevet motor.

Videre kunne både CEO i Norwegian Electric Systems, Tor Leif Mongstad, og CEO i Corvus Energy, Geir Bjørkeli, fortelle hvordan batteriløsninger kan bidra til å redusere utslippene i det maritime miljøet. Enten det gjelder batteri alene, eller som en hybridløsning.

Andre bolk av seminaret tok for seg perspektiver på bruk av gass ved Jan Berntzen fra Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi. Berntzen konkluderte med at Liquiefied Natural Gas (LNG) er i fremtiden et interessant alternativ for små og større fartøy som går short sea, men for tankskip og større fartøy er det ikke det beste alternativet enda.

Sandra Bratland kunne også til slutt dele Carnival Groups erfaringer med LNG-drevne cruiseskip, som fikk sitt første cruiseskip drevet av LNG i 2015. Bratland presiserer at en viktig driver for å velge LNG er konkurransedyktige bunkere som er tilgjengelig i alle områder det opereres, samt mulighet for ukentlig bunkring.

Maritime Bergen vil takke alle foredragsholdere og oppmøtte på seminaret.

Del innhold