Skipsfinansiering i et vanskelig marked

Skipsfinansiering i et vanskelig marked

Skipsfinansiering i et vanskelig marked 570 321 Maritime Bergen

Maritime Bergen inviterer, i samarbeid med Advokatfirmaet SANDS, til frokostmøtet Maritim Jus tirsdag den 13. februar.

Det koster å investere i skip, og med det har finansiering til kjøp og bygging av skip i de siste årene vært vanskelig for redere å oppnå, både fra banker og andre finansinstitusjoner. Det har medført at andre former for finansieringsløsninger, som for eksempel sale leasebacks og selgerkreditter har blitt mer vanlig. I tillegg ser vi at låneavtaler med banker i økende grad er basert på utenlandske avtalemaler, som er vanskelig for redere å forhandle på.

En kan da spørre; hva er viktig for redere å være oppmerksom på ved forhandling? Og hvordan burde redere forhandle med blant annet banker?

Til møtet har vi innledere fra Advokatfirmaet SANDS, hvor partnere Marit Kirkhusmo, Oddbjørn Slinning og Guy Leonard vil gå nærmere inn på forhandling av låneavtale fra en reders ståsted. Og alternative former for finansiering som for eksempel sale leasebacks og salgskreditter.

Slinning og Leonard er tilknyttet firmaets avdeling for Energi, Offshore og Maritim Sektor, hvor Leonard har bred erfaring med komplekse internasjonale offshore- og shippingprosjekter og Slinning bistår i hovedsak klienter i saker med sjø-, finansierings- og selskapsrettslige problemstillinger innen bransjen. Kirkhusmo er spesialisert innenfor områdene shipping, offshore og finansiering og har hele 20 års erfaring som advokat innenfor disse fagfeltene.

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

  Personvernerklæring for Maritime Bergen

  Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

  Les mer

  Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
  Click to enable/disable Google Fonts.
  Click to enable/disable Google Maps.
  Click to enable/disable video embeds.
  Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler