Slik skal skipsfarten dekarboniseres

Slik skal skipsfarten dekarboniseres

Slik skal skipsfarten dekarboniseres 1024 683 Maritime Bergen

13. april møttes IMOs miljøkomité i London for å komme frem til en klimaavtale for skipsfarten. Det var vanskelig å spå hva forhandlingsresultatet ville se ut til slutt, men etter en uke med forhandlinger har partene blitt enige om å redusere shipping utslipp med minst 50% innen 2050, sammenliknet med 2008.

Strategiplanen for den internasjonale shipping sektoren foreligger på tre forskjellige ambisjonsnivåer.

  1. Karbonintensiteten til skipet må avta gjennom implementering av ytterlige faser av energieffektivitetsdesignindeksen (EEDI) for nye skip. Dette for å vurdere med sikte på å styrke kavene til energieffektivitetskonstruksjon for skip med den prosentvise forbedringen for hver fase som skal bestemmes for hver type skip.
  2. Karbonintensiteten i internasjonal frakt vil måtte avta. Dette for å redusere CO2-utslippene pr. transportarbeid, som et gjennomsnitt på tvers av internasjonal frakt, men minst 40% innen 2030, og arbeide mot 70% innen 2050 sammenliknet med 2008.
  3. Klimagassutslippene fra internasjonal skipsfart må spike og avta for å maksimere drivhusgassutslippene fra internasjonal frakt så snart som mulig, og for å redusere de totale årlige klimagassutslippene med minst 50% innen 2050, mens de arbeider for å fase dem ut som krevd i Vision som et punkt på i Paris-avtalens temperaturmål om CO2-utslippsreduksjon.

Strategien viser at det bare er en vei fremover, og det er veien mot dekarbonisering. Strategien styrker eksisterende IMO-regelverk for å forbedre skipets energieffektivitet og skisserer de langsiktige målene. Dette vil lede utviklingen av ny teknologi og utformingen av nye skip. Uten tiltak ville utslippene fra global skipsfart økt med mellom 50 og 250 prosent innen 2050 avhengig av utviklingen av verdenshandelen.

Her merker man at teknologisk innovasjon, den globale introduksjonen av alternativ drivstoff og energi kilder til internasjonal shipping vil være sentralt for å kunne den helhetlige ambisjonen. Internasjonale kilder rapporterte at nesten alle 173 IMO-medlemslandene støttet utkastet og dens gjennomgang til komiteen, med bare to innvendinger; fra Saudi-Arabia og USA. Norge har en av pådriverne for de ambisiøse målene som nå er satt for veien videre, og dette forplikter.

Vår jobb er å holde trøkket opp mot våre nasjonale politikere i hvordan myndighetene legger til rette for den globale lederrollen som norsk maritim næring kan ta i dette arbeidet, sier Harald Victor Hove, daglig leder i Maritime Bergen.

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

Personvernerklæring for Maritime Bergen

Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

Les mer

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler