Smittevern og flybensin

Smittevern og flybensin

Smittevern og flybensin 1380 497 Maritime Bergen

Bergen Tankers AS er et privat, familieeid selskap med hovedkontor på Askøy. Vi har snakket med administrerende direktør Kjell Olav Haugland, som forteller at de prøver å jobbe rundt smittefaren, slik at driften kan gå som normalt.

Bergen Tankers hovedaktiviteter er bunkringstjenester, samt transport av raffinerte oljeprodukter og kjemikalier. De viktigste handelsområdene til selskapet er langs norskekysten og i Storbritannia. Selskapet har en moderne og spesialisert flåte av tre mellomstore kysttankskip og to bunkersfartøy.  Alle skip seiler, foruten et som for tiden befinner seg hos Westcon i Florø for ombygning til LNG-bunkring. Skipet vil få navnet Bergen LNG og planen er at det skal ferdigstilles 1. September 2020, selv om muligheten til stede for enkelte  forsinkelser grunnet Korona, da Bergen Tankers har endel utstyrsleveranser fra Europa

På land
Kjell Olav Haugland, administrerende direktør ved Bergen Tankers, poengterer, som så mange av våre andre medlemmer, at det er viktig å opprettholde infrastrukturen i inn- og utland. Når det kommer til de ansatte på Askøy operere de med hjemmekontor der det er mulig, og «sosial distansering» for de som er på plass på sitt vanlige arbeidssted. Og som hos så mange andre, gjennomføres det hyppige møter på Skype og Teams.

Til vanns
Haugland informerer at det er redusert frekvens på mannskapsskifte, og skipene har minst mulig kontakt med «utsiden». Før hver utreise kartlegges de ansattes helsetilstand og reiseaktivitet, og dermed smitterisiko. Alle berørte havner får rapporter om helsetilstanden på mannskap ombord.

Den store bakkesettingen av verdens fly påvirker aktiviteten til Askøy-rederiet. Tross dette jobbes det videre med pågående prosjekt, med noe redusert aktivitet. Som en direkte konsekvens av at aktiviteten i samfunnet er sterkt redusert, er det også nedgang i behovet for for eksempel flydrivstoff, som Bergen Tankers frakter.

Smittevern
Når det kommet til å håndtere Covid-19, er hovedfokuset å holde skipene smittefrie. Regel nummer én er å følge retningslinjer satt av myndigheter når det kommer til hygienetiltak. Bergen Tankeres har selv laget retningslinjer på hvordan de skal håndtere en eventuell smitte om bord, samt få smittede personer i land. Skipene har i dag ingen fysisk kontakt med havnepersonell, og den jevne papirflyten foregår uten direkte kontakt mellom havne- og skipsansatte. Når en sikrer at skips- og landpersonell ikke er i nærheten av hverandre, eller tar på de samme gjenstandene, skal det i prinsippet derfor ikke være noen smittefare mellom skip og land.

Ved en eventuell smitte om bord, vil den syke holdes isolert til han eller hun kan sendes trygt hjem. Om skipet ikke kan seile grunnet utbredt sykdom, vil skipet gå ut av drift. Med tiltakene over håper Haugland at dette er et scenarium de ikke vil oppleve.

På lang sikt vil en situasjon som dagens kunne gå sterkt utover økonomien, og det er viktig ha to tanker i hodet på én gang; å redusere smittemuligheter samtidig som man holder bedrifter i gang. Av tiltak som myndighetene kan komme med, håper Kjell Olav at permisjonstiden forlenges til 52 uker og at perioden det gis full lønn i permisjonstiden også utvides.

Det er viktig å holde aktiviteten i gang, for å unngå en nedbrytning av norsk næringsliv, sier Kjell Olav Haugland

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

Personvernerklæring for Maritime Bergen

Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

Les mer

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler