Statsbudsjettet 2019: – En strek i regningen at CO2-avgiften består i et ellers godt budsjett for maritim næring

Statsbudsjettet 2019: – En strek i regningen at CO2-avgiften består i et ellers godt budsjett for maritim næring

Statsbudsjettet 2019: – En strek i regningen at CO2-avgiften består i et ellers godt budsjett for maritim næring 1756 1910 Maritime Bergen

Dessverre foreslår regjeringen å videreføre fjerningen av fritaket fra CO2-avgift på LNG. Det bidrar til å øke utslippene av CO2, NOx, svovel og partikler.

– Regjeringen viser vilje til å satse på havet, og bidra til grønn omstilling. Derfor er det et paradoks at CO2-avgift på LNG består. I verste fall velger rederier diesel fremfor det mer miljøvennlige LNG-alternativet på sine nybygg, sier daglig leder i Maritime Bergen, Harald Victor Hove.

Maritime Bergen mener det er uheldig at ikke skipsfart i norske farvann nevnes blant næringsområdene som gis fritak. Flytende naturgass (LNG) representerer det viktigste lavutslippsalternativet frem til vi har på plass modne, fullskala nullutslippsløsninger som hydrogen og batteri.

Grunnleggende gode maritime rammevilkår videreføres
Selv om Norsk økonomi opplever god vekst, er det fortsatt tøffe tider for enkelte deler av maritim næring. Den kommende tiden vil trolig bli den mest krevende for offshorenæringen noensinne.

– Det er helt avgjørende for den maritime næringen at sentrale rammevilkår forblir forutsigbare og stabile. Derfor hilser vi i Maritime Bergen velkommen regjeringens videreføring av sentrale rammevilkår som refusjonsordningen for norsk sjøfolk og rederiskatteordningen. Dette er viktig for norske arbeidsplasser, og for innovasjon og nyskaping i den maritime næringen, sier Hove.

For defensiv i satsingen på godsoverføring fra land til sjø
Maritime Bergen mener imidlertid at regjeringen har en lang vei å gå for å fremskynde den nødvendige styrking av sjøfartens konkurranseevne mot veitransporten.

– Regjeringen viser noe vilje, men vi i Maritime Bergen mener at det er et sprik mellom mål og tiltak i budsjettforslaget. Sjøtransporten blir ikke tilstrekkelig prioritert. Det blir litt for smått med støtte til et formål som alle er enige om vil gi oss mindre utslipp, færre ulykker og bedre miljø, sier Hove.

I regjeringens forslag settes det nemlig av 77,4 mill. kroner til tilskuddsordningen for godsoverføring fra vei til sjø, og 10,9 mill. kr. til tilskuddsordningen for havnesamarbeid. Videre blir det foreslått 50 mill. kr. til en ny tilskuddsordning for investeringer i effektive og miljøvennlige havner.

 

 

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

  Personvernerklæring for Maritime Bergen

  Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

  Les mer

  Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
  Click to enable/disable Google Fonts.
  Click to enable/disable Google Maps.
  Click to enable/disable video embeds.
  Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler