Statsbudsjettet 2023: Viktig at maritime rammevilkår ligger stabilt

Revidert nasjonalbudsjett 2023

Statsbudsjettet 2023: Viktig at maritime rammevilkår ligger stabilt

Statsbudsjettet 2023: Viktig at maritime rammevilkår ligger stabilt 1280 720 Maritime Bergen

Regjeringen har lenge advart om store innstramminger i årets budsjett. Fasiten for maritime rammevilkår er en nominelt uendret nettolønnsordning og en stabil rederiskatteordning. Maritime Bergen savner imidlertid større offensivitet når det gjelder det grønne skiftet samt også satsingen på verft, og mener en forsering av standardfartøyer til Sjøforsvaret aldri har vært mer nødvendig.

 

– Med krig i Europa, energikrise og høy inflasjonspress er landet i en krevende situasjon. Derfor er vi glade for at regjeringen foreslår at maritime rammevilkår skal ligge fast for 2023. Vi forventer at regjeringen følger opp Hurdalsplattformen og styrker nettolønnsordningen, får mere fart i det grønne maritime skiftet samt sikrer en levedyktig verftsnæring når vi er forbi de verste krisene, sier daglig leder i Maritime Bergen, Siv Remøy-Vangen

 

Nominell videreføring av nettolønn

Regjeringen har styrking av tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk nedfelt i regjeringsplattformen. Ordningen foreslås ikke styrket for 2023, det ligger kun inne en nominell videreføring.

– Det helt avgjørende at regjeringen ikke svekker verdiskapingen og innovasjonen i krisetider. Derfor vil vi jobbe for at regjeringen sammen med Stortinget sikrer en inflasjonsjustert nettolønnsordning for 2023. Så får vi sørge for en styrking av hele ordningen i mer normale økonomiske tider, sier Remøy-Vangen

 

Standardiserte fartøy viktigere enn noen gang – både for verftene og for Norge

– Den tilspissede sikkerhetspolitiske situasjonen aktualiserer behovet for økt offentlig-privat samarbeid, og Sjøforsvaret trenger flere fartøy. Derfor bør regjeringen nå forserer byggingen av standardiserte fartøy samt at skipene bygges i Norge, sier Remøy-Vangen

Norske maritime kunnskapsmiljøer, utstyrsprodusenter og verft ligger helt i verdenstoppen når det gjelder å designe, utstyre og bygge avanserte fartøy. Bygging av nye fartøy til sjøforsvaret, i Norge, vil være en viktig vitamininnsprøyting for norske verft, som fortsatt har utfordringer.

– Dersom norske myndigheter bestemmer seg høsten 2022 for å igangsette et prosjekt for nye standardiserte fartøyer til sjøforsvaret, vil de første fartøyene kunne være klare til leveranse ila. 2025. Dette er viktigere enn noen gang, sier Remøy-Vangen.

 

Grønne satsinger kan ikke utsettes

– Vi må ikke glemme det grønne skiftet selv om det er krig og trange tider. Men vi er glade for at regjeringen foreslår å sette av 80 mill. kroner til havvind, samt 500 mill. kroner til Enova, som inkluderer elektrifisering av skip.

– Nå er det viktig at Stortinget bidrar til å styrke den grønne, maritime profilen på dette budsjettet. Vi har foreslått et maritimt klimapartnerskap som vi er klare til å iverksette fra næringens side, i tillegg til mer støtte til hybridisering og ombygging, sier Remøy-Vangen

 

Skudd for baugen for Havbyen Bergen

Mer lokalt ser vi dessverre konturene til kutt hvor samlokalisering av Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet på Dokken nå risikerer å bli skrinlagt.

– Dette er svært uheldig for en viktig aktør som Havforskingsinstituttet og kompetansekraften de har for Havbyen og vår region. Over en lengre periode har tøyd strikken i de mange og heller upraktiske lokalene de befinner seg i dag. Selv om det er noe gledelig at det er avsatt 20 mill. kroner til en ny konseptvalgutredning er det svært uheldig at samlokalisering og ikke minst flyttingen nå treneres. Jeg håper AP i Bergen jobber aktivt med kollegaene på tinget slik denne saken snus, avslutter Remøy-Vangen.

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

  Personvernerklæring for Maritime Bergen

  Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

  Les mer

  Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
  Click to enable/disable Google Fonts.
  Click to enable/disable Google Maps.
  Click to enable/disable video embeds.
  Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler