Sterk vekst i grønn maritim næring

Sterk vekst i grønn maritim næring

Sterk vekst i grønn maritim næring 960 540 Maritime Bergen

Omsetning i teknologier som reduserer utslipp av klima- eller miljøskadelige gasser innen maritim næring har tredoblet seg de siste fem årene, til 28 milliarder kroner i 2018. Rekordomsetningen la grunnlag for omtrent 8 000 arbeidsplasser i maritim næring fjor, skriver Norges Rederiforbund.

Det er første gang en slik kartlegging er gjort i Norge. Rapporten er utført av analyseselskapet Menon Economics på oppdrag for Eksportkreditt Norge, Enova, NCE Maritime CleanTech og Norges Rederiforbund. Lanseringen skjedde i Bergen og ble arrangert av NCE Maritime CleanTech og Maritime Bergen. 

Målet med kartleggingen har vært å presentere status for salg, eksport og investeringer innen grønn maritim, samt å skissere muligheter for ytterligere vekst. Selv om tallene er svært positive, går omstillingen likevel for sakte for å nå norske utslippsmål.

Kartleggingen viser at maritim nærings grønne omsetning – det vil si bruk av teknologier som fullstendig, vesentlig eller noe reduserer utslipp av klima- eller miljøskadelige gasser – har tilnærmet tredoblet seg fra 2014 til 2018, fra 9,3 til 28 milliarder kroner. I tillegg investerte norske rederier i 2018 mer enn fem milliarder kroner i fartøy og teknologier som bidrar til å redusere utslipp.

Det er verdt å merke at disse tallene er minimumsoverslag, ettersom omsetning og investeringer som rederiene foretar for å gjøre flåten mer energieffektiv er utelatt fra undersøkelsen. Det samme er investeringer i landstrøm i offentlige og private havner. Om disse investeringene hadde vært tatt med, ville omsetnings- og investeringstallene vært betydelig høyere.

 Verden trenger norsk teknologi

Totalt gav grønn omsetning og investeringer i 2018 en direkte sysselsettingseffekt på nærmere 8 000 ansatte, hvorav størst effekt hos verftene hvor grønn omsetning la til rette for over 2 000 arbeidsplasser. Indirekte sysselsettingseffekter gjennom maritim nærings kjøp av varer og tjenester fra andre bransjer er ikke inkludert i tallene. Den reelle sysselsettingseffekten er altså enda større.

Les hele saken fra Norges Rederiforbund her.

Rapporten finner du her

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

  Personvernerklæring for Maritime Bergen

  Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

  Les mer

  Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
  Click to enable/disable Google Fonts.
  Click to enable/disable Google Maps.
  Click to enable/disable video embeds.
  Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler