• 13. September 2019

Sterk vekst i grønn maritim næring

Sterk vekst i grønn maritim næring

Sterk vekst i grønn maritim næring 960 540 Maritime Bergen

Omsetning i teknologier som reduserer utslipp av klima- eller miljøskadelige gasser innen maritim næring har tredoblet seg de siste fem årene, til 28 milliarder kroner i 2018. Rekordomsetningen la grunnlag for omtrent 8 000 arbeidsplasser i maritim næring fjor, skriver Norges Rederiforbund.

Det er første gang en slik kartlegging er gjort i Norge. Rapporten er utført av analyseselskapet Menon Economics på oppdrag for Eksportkreditt Norge, Enova, NCE Maritime CleanTech og Norges Rederiforbund. Lanseringen skjedde i Bergen og ble arrangert av NCE Maritime CleanTech og Maritime Bergen. 

Målet med kartleggingen har vært å presentere status for salg, eksport og investeringer innen grønn maritim, samt å skissere muligheter for ytterligere vekst. Selv om tallene er svært positive, går omstillingen likevel for sakte for å nå norske utslippsmål.

Kartleggingen viser at maritim nærings grønne omsetning – det vil si bruk av teknologier som fullstendig, vesentlig eller noe reduserer utslipp av klima- eller miljøskadelige gasser – har tilnærmet tredoblet seg fra 2014 til 2018, fra 9,3 til 28 milliarder kroner. I tillegg investerte norske rederier i 2018 mer enn fem milliarder kroner i fartøy og teknologier som bidrar til å redusere utslipp.

Det er verdt å merke at disse tallene er minimumsoverslag, ettersom omsetning og investeringer som rederiene foretar for å gjøre flåten mer energieffektiv er utelatt fra undersøkelsen. Det samme er investeringer i landstrøm i offentlige og private havner. Om disse investeringene hadde vært tatt med, ville omsetnings- og investeringstallene vært betydelig høyere.

 Verden trenger norsk teknologi

Totalt gav grønn omsetning og investeringer i 2018 en direkte sysselsettingseffekt på nærmere 8 000 ansatte, hvorav størst effekt hos verftene hvor grønn omsetning la til rette for over 2 000 arbeidsplasser. Indirekte sysselsettingseffekter gjennom maritim nærings kjøp av varer og tjenester fra andre bransjer er ikke inkludert i tallene. Den reelle sysselsettingseffekten er altså enda større.

Les hele saken fra Norges Rederiforbund her.

Rapporten finner du her

Del innhold