STØ KURS I USIKRE TIDER

STØ KURS I USIKRE TIDER

STØ KURS I USIKRE TIDER 653 457 Maritime Bergen

Med forslaget til statsbudsjett for 2018 viderefører regjeringen viktige maritime rammevilkår som rederiskatteordningen og refusjonsordningen for sjøfolk. Men samtidig svekkes ambisjonene om et grønt taktskifte.

– Maritime Bergen mener det er positivt at Regjeringen følger opp sin maritime strategi og holder fast ved gode og forutsigbare maritime rammevilkår. Forutsigbarhet omkring de store og lange linjene i norsk økonomisk politikk vil bevare og skape nye arbeidsplasser og verdiskaping i fremtiden, sier daglig leder Harald Victor Hove.

 

Regjeringen spår jobbvekst og bedre tider i sitt budsjettforslag. – Vi ser at våre medlemmer også ser lysere på fremtiden nå enn på lenge, men store deler av maritim næring er fortsatt preget av en svært krevende markedssituasjon etter oljeprisfallet for tre år siden. Flere rederier har vært og må trolig gjennom nye finansielle restruktureringer. Det ligger fortsatt over hundre skip og rigger i opplag. Selskapene i denne delen av næringen må derfor bruke brorparten av sin tid på å overleve på kort sikt. Krisen er ikke over, men det verste ligger bak oss.

  • Svarene er basert på 100 bedriftsledere fra maritim næring og representerer en omsetning på kr. 63 500 000 000 (regnskapstall fra 2016)

Utfordringene på kort sikt må ikke svekke vår evne til å møte de større, langsiktige utfordringene og i et sånt perspektivt er budsjettforslaget et forslag med rom for forbedringer, sier Hove. Han viser til at et samlet Storting ønsker å stimulere til økt bruk av klimavennlig skipsfart, både gjennom å flytte gods fra land til sjø, samt å stimulere til å erstatte gamle skip med nye. Statsbudsjettets prioriteringer er ikke tilstrekkelig for å nå disse målene. Regjeringen kutter i både vrakpantordningen, incentivordning for godsoverføring fra land til sjø, og svekker incentivet til bruk av miljøvennlig drivstoff gjennom å fjerne fritak for Co2-avgift på naturgass.

-Det er et tegn på lavere ambisjoner at regjeringen svekker ordninger som skal sikre økt bruk av klimavennlige skip. Dette er en oppskrift på svekke de positive initiativene næringen allerede har tatt de siste årene og vi forventer at Stortinget sikrer at skipsfarten kan fortsette den positive utviklingen seg i en miljø- og klimavennlig retning. Det grønne skiftet i maritim sektor handler nemlig ikke bare om å løse et av vår tids største problemer, men også om å skape nye muligheter for ny verdiskapning og jobbvekst, sier Hove.

Regjeringen følger opp skatteforliket ved å redusere selskapsskattesatsen fra 24 til 23 prosent og justerer verdsettelsen av arbeidende kapital fra 90 til 80 prosent. Formueskatt-satsen holdes uendret på 0,85 prosent.

-Vi er glade for at Regjeringen og våre medlemmer er på linje omkring formueskatt (ref medlemsundersøkelse før valget). Et sterkt norsk privat eierskap sikrer investeringer i arbeidsplasser og verdiskaping lokalt. Forslaget fra Regjeringen er således et godt svar på de meldinger våre medlemmer gav alle partier foran årets valg, sier Hove.

Maritime Bergen mener flere av tiltakene som Regjeringen foreslår å prioritere, herunder styrkingen av pilot- og demonstrasjonsprosjekter i maritim og marin sektor, er viktige bidrag til å bygge musklene til vår nest største næring. – Vi er glade for styrkingen av katapult-ordningen under SIVA og at Innovasjon Norge skal heve Norges fane som havnasjon internasjonalt også i fortsettelsen, sier Hove.

Maritime Bergen vil følge arbeidet med statsbudsjettet tett i de kommende ukene frem til Stortinget fatter sitt endelige vedtak. – Vi vil gi våre innspill til både Hordalandsbenken og gjennom våre øvrige kanaler inn i de aktuelle komiteer, sier Hove.

 

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

Personvernerklæring for Maritime Bergen

Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

Les mer

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler