Studentpraktikanter på Stortingsbesøk

Studentpraktikanter på Stortingsbesøk

Studentpraktikanter på Stortingsbesøk 786 463 Maritime Bergen

Maritime Bergen har hvert år studenter i praksis. Høsten 2019 har Nora Korbosli, som studerer Shipping Management ved NTNU Ålesund og Eirik Sæther ved Sammenliknende politikk i Bergen vært på plass. De fikk begge være med og presentere Maritime Bergens eget maritime barometer for Hordalandsbenken på Stortinget 5. november.

Nora Korbosli (21) er på sitt siste år av bachelorstudiet Shipping Management ved NTNU i Ålesund. Høstsemesteret 2019 tilbringer hun hos Maritime Bergen som studentpraktikant. Her har hun blant annet jobbet med å utrede statistikker fra årets Maritime Barometer. I anledning dro hun til Oslo 4.-5. november, sammen med Maritime Bergens daglig leder Siv Remøy-Vangen og prakitkant-kollega Eirik Sæther. Hensikten med turen var å legge frem resultatene fra årets maritime barometer for Hordalandsbenken på stortinget. I tillegg til dette, ble det stelt i stand bedriftsbesøk for å gi studentene et innblikk i næringen i hovedstaden.

-Jeg har vært utrolig heldig med praksisplassen min! Sier Nora. -Maritime Bergen har god greie på det å ha studentpraktkanter, og siden det er en organisasjon med få ansatte, ble jeg veldig inkludert fra dag én. MBs tre ansatte, Siv, Line og Kjersti får fantastisk mye til! Det er virkelig et privilegium å få jobbe med denne gjengen, både med tanke på kompetanse- og nettverksbygging, og det at jeg rett og slett får være med på mange kule ting. Jeg fikk for eksempel være med på en Oslo-tur for å møte Hordalandsbenken tidligere i november.

Dag 1- Bedriftsbesøk

Mandag den 4. november ble det arrangert bedriftsbesøk i regi av Tom Kleppestø, daglig leder ved Maritimt Forum Oslofjorden. En velkomponert besøksliste gav praktikantene god innsikt i tre segmenter av rederinæringen; tørrbulk, LNG og RoRo.

Dagen startet hos Western Bulk, et tørrbulkrederi som opererer ved å leie skip på relativt korte kontrakter for å utføre befraktningsoppdrag. Ved å operere på denne måten, er det små marginer som avgjør rederiets inntekter. Bunkerspriser, havnevederlag og markedspåvirkede fraktrater er noen komponenter som, ved små justeringer, kan ”make or break” et befraktningsoppdrag. Altså, er risikostyring en viktig komponent i Western Bulks businessmodell.

Etter en deilig lunsj hos Western Bulk, bar det videre til Höegh LNG hvor det ble det snakket om FSRU-er og deres potensiale. FSRU står for ”Floating Storage Regasification Unit”. Når LNG (Liquified Natural Gas) fraktes, er det, som navnet tilsier, i flytende form. For å utnytte produktet, må det omgjøres til gass igjen. Dette kan skje på regasification terminaler på land, eller ombord FSRU-er. Terminalene på land er arealkrevende og geografisk fastsatt. FSRU-er er et mer fleksibelt alternativ, hvor fartøyet legger til ved kysten, og forsyner byer eller industrier med Natural Gas. Kundegruppen til Höegh LNGs FSRU-er er hovedsakelig statlige organisasjoner i utviklingsland. Skipene brukes for å supplere eller erstatte landbaserte energiverk, og er mye billigere enn utbygging av infrastruktur på land.

Wallenius Wilhelmsen var dagens siste stopp. Dette er et rederi som er markedsledende innen RoRo transport, altså transport avrullende last (roll on roll of).  I tillegg til selve sjøtransporten, tilbyr Wallenius Wilhelmsen logistikktjenester for bilprodusenter, og produsenter av annet utstyr som fraktes på RoRo-fartøy. Disse tjenestene inkluderer blant annet ferdigstilling av biler med særegne spesifikasjoner, som for eksempel spesielle setetrekk, og å utføre terminal-operasjoner. Wallenius Wilhelmsen group er med andre ord gruppe med en versatil portefølje.

Bedriftsbesøkene ble godt tatt imot av studentene, og shippingstudent Nora Korbosli uttalte:

-Før denne Oslo-turen hadde jeg ikke noe forhold til det maritime miljøet i hovedstaden. Jeg visste at det var et tyngdepunkt for maritim næring, men det var ikke noe jeg hadde forholdt meg til i noen særlig grad. Som Bergenser har jeg vel kanskje hatt en liten barriere mot Oslo. Men etter disse bedriftsbesøkene har det instinktet forduftet, for å si det mildt! Jeg planlegger nå å søke meg inn hos iallfall en av de tre bedriftene vi besøkte ved endt bachelor.

Dag 2 – Stortinget

Tirsdag den 5. november stod Stortingsbesøk på agendaen. Tema for møtet med Hordalandsbenken var Maritimt Barometer, som Maritime Bergen har jobbet med siden juni, i samarbeid med de andre syv Maritime fora (Stavanger-Regionen, Nordvest, Sør, Haugalandet og Sunnhordland, Oslofjorden, Midt-Norge og Nord), fem rederiforeninger (Bergen, Sørlandet, Stavanger, Haugesund og Midt-Norsk), samt Kystrederiene. Altså, er dette en landsomspennende undersøkelse for å kartlegge Norges maritime næringslivs politiske standpunkt og hjertesaker.

Ettersom studentene var med å utarbeide rapporten, synes de det var veldig spennende å få være med å presentere funnene for Hordalandsbenken. Spesielt sammenliknende politikk-studenten Eirik Sæther synes dette var en ytterst relevant opplevelse

Rederiforbundet var veldig hyggelige og lånte oss et møterom så vi kunne forberede oss til møtet med Hordalandsbenken, og det kom godt med ettersom vi ikke skulle på Stortinget før kl 17. På møtet var det veldig gøy å se at politikerne viste stor interesse for resultatene vi la frem, selv på slutten av en dag med møter back to back. Sa Nora.

-Det var interessant å få et innblikk i hvordan interessegrupper har mulighet til å påvirke i praksis, samtidig var det moro å se resultatet av en oppgave man har jobbet med i lang tid bli presentert for stortinget, sa Eirik

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

  Personvernerklæring for Maritime Bergen

  Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

  Les mer

  Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
  Click to enable/disable Google Fonts.
  Click to enable/disable Google Maps.
  Click to enable/disable video embeds.
  Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler