Styrke maritimt utdanningssamarbeid

Styrke maritimt utdanningssamarbeid

Styrke maritimt utdanningssamarbeid Maritime Bergen

[ingress]Norge har interesse av et bredt samarbeid om utdanning til maritim næring, sier Forsvarsminister Espen Barth Eide til avisen Klassekampen.[/ingress]

– På tross av at Norge har historie som en sjøfartsnasjon, har vi en begrenset utdanning til maritime fag i Norge. Det har ført til at den militære utdanningen har blitt et springbrett til sivile jobber, og vi har en interesse av et bredt samarbeid om utdanning til maritim næring, uttaler Forsvarsministeren.

Daglig leder i Maritimt Forum Bergensregionen er svært positivt til Barth Eides uttalelser. – Et tettere samarbeid innen maritim utdanning vil være en styrke for vår sjøfartsnasjon, sier Susanne Rislå Andersen. – Vårt verdensledende og komplette maritime miljø er et av Norges fremste konkurransefortrinn. Men å være verdensledende forplikter. Det er en posisjon som vi ikke beholder automatisk, og det stiller økende krav til at både utdanning og forskning også er verdensledende.  For å møte utfordringene i en stadig mer kunnskapsbasert næring, er det behov for å utvikle relevante masterstudier og PhDstudier også på de maritime fagområdene, hevder Andersen.

Barth Eide mener sjøforsvaret i dag fungerer som en utdanningsinstitusjon for den maritime bransjen i Norge, og at dette gjør at mange forsvinner videre til bedre betalte jobber seinere. – Vi jobber aktivt på rekrutteringssiden, blant annet ved å øke antall plasser på relevante studier og innlede samarbeid med tekniske fagskoler. I Maritimt Forum er det også fokus på utvikling av utdanningstilbud, blant annet sees det på høyere gradtilbud innenfor operasjon og drift av skip. Det er ønske at slik tilbud skal forankres og utvikles ved høyere utdanningsinstitusjoner, og at det er tett dialog med Sjøforsvaret for en felles satsing.

Maritimt Forum Bergensregionen var sammen med representanter fra rederi, utdanningsinstitusjoner og Sjøforsvaret i møte med Forsvarsministeren i sommer. Da ble temaet belyst og behovet for at det på tvers samarbeides om maritim utdannelse og kompetanseheving, og det jobbes videre med dette fremover.

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

Personvernerklæring for Maritime Bergen

Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

Les mer

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler