Takk for et lærerikt opphold Maritime Bergen

Takk for et lærerikt opphold Maritime Bergen

Takk for et lærerikt opphold Maritime Bergen 300 342 Maritime Bergen

Praksisoppholdet mitt i Maritime Bergen går nå mot slutten.  Jeg har her fått muligheten til å sette meg inn i nye områder som ikke direkte omfattes av pensum og fått testet mine analysekunnskaper i praksis. Svært spennende har det vært å se hvordan EØS-avtalen påvirker Maritim næring.

Maritim næring har vært, og er fortsatt historisk viktig for Bergen og Vestlandet. Som østlending oppvokst litt utenfor Oslo har jeg  ikke så mye erfaring fra maritim næring tidligere. Gjennom et av mine fag i  sammenliknende politikk har jeg høsten 2019 være utplassert i praksis hos Maritime Bergen,  og jeg har fått innsikt i en spennende næring i endring. Jeg har også fått mulighet til å anvende min kunnskap innen sentrale problemstillinger næringen står ovenfor. Mitt hovedvirke her har vært å se på EØS-avtalen, samt jobbe med Maritimt barometer.

Via Maritimt Barometer har jeg fått innsikt i viktige problemstillinger for den maritime næringen.  I analysen har jeg sett hvorfor vilkår som EØS avtalen er sentral for Norges politiske forbindelser og næringsgrunnlag.  Maritim næring er avhengig av stabile rammebetingelser for å kunne drive konkurransedyktig, og omstille seg mot kommende utfordringer.  Vår næring er tett samlet i en klynge hvor hver bedrift er gjensidig avhengig av hverandre i en global, konkurranseutsatt bransje som står ovenfor omstilling i forbindelse med klimakrav og geopolitiske utfordringer.

EØS avtalen er en folkerettsligavtale mellom EU og EØS landene Norge, Liechtenstein og Island. De fire friheter nedfelt i EØS avtalen- fri flyt av kapital, varer, arbeid og tjenester. Avtalen gir dermed like konkurransevilkår som EUs medlemsland uten å tilslutte seg EUs sentrale intuisjoner, og Sikrer bedrifter og private borgere beskyttelse mot restriksjoner og forskjellsbehandling.

EU og Europa er et av næringens viktigste partnere da 51% av norske skips havneanløp finner sted i EU-land hvert år, og 90 prosent av skipene innen nærskipfarten Storbritannia og Tyskland som de viktigste eksportmarkedene. EØS regulerer derimot mer enn bare markedstilgang. Avtalen regulerer også regelverk for hvordan varer produseres, regler for etableringsrett og arbeidsrettigheter.

EØS avtalen som i utgangspunktet ble inngått som et kompromiss etter folkeavstemningen i 1994, har blitt stående som endelig løsning.  I etterkant har avtalen vært gjenstand for diskusjon i politiske debatter, hvor den har blitt kritisert for å være udemokratisk og til hinder for norsk arbeidstakere. Løsningene som fremheves av EU og EØS motstandere er andre avtaleformer lik Sveits og Canada, eller å gå tilbake til handelsavtalen av 1973.

Brexit forhandlingene er et empirisk eksempel på at reforhandling av diplomatiske forhold til EU er en vanskelig og tidskrevende prosess. I 2016 vedtok Storbritannia i en folkeavstemning å trekke seg fra EU. Tre år etter folkeavstemningen er derimot resultatet to regjeringsskifter og to avtaler nedstemt. Forhandlingen er per i dag fortsatt pågående uten en reel løsning. Storbritannia står ovenfor en utfordring når det gjelder å reforhandle handelsavtaler og relasjon til EU og resten av Europa. Forhandling av nye regelverk er en tidkrevende prosess, og det kan det at flere år før en permanent avtale mellom Storbritannia og EU er på plass.

Avtalen av 1973 regulerte regler som omhandlet markedstilgang for toll på industrivarer.  Det som ikke var omfavnet av avtalen var, regler for fri bevegelse av personer eller fri etablering av tjenester og kapital på tvers av landegrenser. Europautredningen fra 2012 framhever at  EØS avtalens inngåelse, har nesten utelukkende hatt positive effekter på norsk økonomi i perioden 1994-2011. I praksis er avtalen en harmonisering av regelverk for eksport, forskning og arbeidskraft på tvers av landegrenser.

Jeg vil til slutt takke for et spennende og lærerikt opphold.

God jul

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

Personvernerklæring for Maritime Bergen

Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

Les mer

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler