Tiltak fra Vestland fylkeskommune

Tiltak fra Vestland fylkeskommune

Tiltak fra Vestland fylkeskommune 541 594 Maritime Bergen

Vestland fylkeskommune ønsker å dempe konsekvensene av Koronapandemien og legger fram en krisepakke på 22,1 millioner kroner. I en saksutredning om konsekvensene av pandemien, understreker de at det er mange kapitaltunge næringer i fylket og det blir viktig for dem å sette inn tiltak der de kan hjelpe næringslivet best.

Maritime Bergen har snakket med fylkesordfører Jon Askeland og Vestland Fylke som sist uke vedtok å bruke 22,1 millioner kroner til å hjelpe næringslivet gjennom koronakrisen. Det er ingen tvil om at pandemien treffer næringslivet hardt, og det settes inn bredere og mer generelle tiltak. Fylkeskommunen sitter med erfaring fra tidligere utfordringer med oljeprisfallet fra 2014 til 2017, som vil komme godt med.

-no hastar det meir en nokon gong å få på plass en nasjonal maritim strategi som ivaretar våre maritime bedrifter i Vestland fylke og vestlandet, sier Askeland.

Fylkeskommunen holder møter fra hjemmekontor, som så mange andre.

Fylkeskommunen holder møter fra hjemmekontor, som så mange andre.

Vestland fylkeskommune skriver selv at fylket er tungt representert av bedrifter innenfor oljeservice og maritime næring. De rammes av plutselig lav etterspørsel, innreiseforbud for kritisk arbeidskraft, karantener og hjemmekontor som er nærmest umulig å gjennomføre. Dette fører selvsagt til regnskap som går rett i minus.

For å dempe konsekvensene av Koronakrisen legger Vestland fylkeskommune fram en krisepakke med en ramme på 22,1 millioner. Pakken er rettet til reiselivlivsnæringen og lignende bransjer, leverandørindustri til olje og gass, små- og mellomstore bedrifter, og tiltak rettet mot bedrifter gjennom avtale med Innovasjon Norge.

– Dette er eit akutt-tiltak for å hjelpe der det trengst mest, seier fylkesordførar Jon Askeland

Konkrete tiltak som vil gjennomføres og kan ha innvirkning på maritim næring er blant annet:

 • 4,4 millioner i støtte til enkeltbedrifter.
 • 11,4 millioner kroner til bedriftsintern opplæring i bedrifter. Mange små og mellomstore bedrifter mangler innovasjons- og omstillingskompetanse, samt kunnskap innenfor digitalisering og automatisering. Dette vil bli viktig i tiden fremover.
 • 3 millioner til oppstart av nye bedrifter.
 • Øke tilbudet til etter- og videreutdanning.
 • 9 millioner til forskings- og innovasjonsprosjekt. En korps av kompetansemeglere er nå mobilisert til å hjelpe bedrifter i gang med forsking for å øke innovasjon.
 • Øke mulighetene for å gjennomføre nye investeringstiltak innen samferdsel og kollektiv.
 • Det jobbes med en ordning rettet mot de største bedriftene, med forslag å gjenopprette statens obligasjonsfond. Ordning vil ha en ramme på 50 milliarder kroner som kan investeres i obligasjonslån utstedt av norske bedrifter.

– Midlane som vi no har vedteke å sette inn, er eit akutt-tiltak for å hjelpe der det trengst mest. No er jobben vår å sikre at vi får mest mogleg effekt ut av kvar krone, samstundes som vi legg planar for korleis vi skal jobba på lengre sikt, sier fylkesordføraren.

Maritime Bergen ser positivt på forståelsen Vestland fylkeskommune viser ovenfor utfordringene i den maritime næringen og viktigheten av krisepakken som legges fram.

 

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

  Personvernerklæring for Maritime Bergen

  Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

  Les mer

  Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
  Click to enable/disable Google Fonts.
  Click to enable/disable Google Maps.
  Click to enable/disable video embeds.
  Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler