Trainee Blue Sea- samling: Grønn omstilling

Trainee Blue Sea- samling: Grønn omstilling

Trainee Blue Sea- samling: Grønn omstilling 2560 1920 Maritime Bergen

Den 24. og 25. januar var det tid for årets første samling av Maritime Bergens eget trainee- program Trainee Blue Sea. I programmet deltar 16 traineer fra flere av våre medlemsbedrifter. Temaet for samlingen var Grønn omstilling, og gjennom to dager med foredrag og bedriftsbesøk fikk traineene et viktig innblikk i hvordan aktører i den maritime klyngen skal bidra til å halvere klimautslippene innen 2050.

Grønn omstilling
Line Andersen fra Maritime Bergen innledet programmet for Trainee Blue Sea med å peke på at shipping står for nesten tre prosent av verdens totale utslipp. Byråd for næring, kultur og idrett, Reidar Digranes (Sp) som offisielt åpnet programmet, var tydelig på at for å håndtere klimakrisen er Bergen avhengig av å beholde kompetansen i regionen.

Som den viktigste havbyen i Norge, og blant de viktigste i verden, må politikerne sørge for at Bergen blir byen man flytter til, og ikke fra, fortsatte Digranes. Rekruttering til den maritime klyngen er nødvendig for at Bergen skal beholde sin maritime posisjon, men også for at Bergen som by skal ha kompetansen som kreves for å bidra til en grønn omstilling i næringen. Bergen er nødt til å bli sentrum for maritim sektor, slik Trondheim er sentrum for realfag, sa Digranes.

«Powering a clean future»Ola Johannes Jordal, Executive Vice President og Chief of Staff i Corvus Energy.
Ola Johannes Jordal, Executive Vice President og Chief of Staff i Corvus Energy var tydelig på hvordan de som bedrift er handlekraftige i møtet med nullutslippsmålet. Corvus Energy spesialiserer seg på batteriteknologi som reduserer klimautslipp fra skip. I tillegg har de allerede utviklet et fuel cell system for Toyota.

For å oppfylle kravet om å redusere utslipp med 40 prosent innen 2030, er vi avhengige av å heie på de bærekraftige, presiserte Jordal. Det er et ekstremt behov for å øke batteriproduksjonen i møte med etterspørselen i årene som kommer. I takt med nye IMO- krav, passasjerkrav og havnekrav vil markedet for batteriproduksjon bli langt større. Det trengs altså flere fabrikker som Corvus Energy, og Jordal la til at «Der du kjenner lukten av sjø, der skal Corvus være».

Omstilling i praksis for Bergens rederier
I sitt foredrag pekte Principal Engineer Henning Rebnord og Project Manager Maren Lodden i Grieg Maritime Group på at klimautslipp ikke er unngåelige og at deres formål er å effektivisere arbeidsmengden bak hver utslippsenhet.

De to representantene presenterte tre hovedtiltak som Grieg Maritime Group opererer med for å minimere energitap. Rebnord og Lodden fortalte at hvordan fartøyene opereres, både når det gjelder oppbevaring, trimming og ruteoptimering, har innvirkning på selskapets utslipp. Dessuten ble det vist til hvordan hydrodynamikk kan brukes til å redusere vannmotstand, som igjen bidrar til å effektivisere utslippsenhetene. Et tredje tiltak er å maksimere motorenes effektivitet.

Med henvisning til at «data er den nye oljen» ble et annet tiltak i den grønne omstillingen introdusert: «skyen». Et . energisparende tiltak er nemlig å lagre data i skyen. Lodden illustrerte dette ved å vise til at hver gang man stiller et spørsmål til KI- tjenesten ChatGPT, brukes 1 liter vann.

«Shipping har ikke sin egen atmosfære»
Erik Hjortland, VP Technology i Odfjell, representerte også rederisektoren, og var tydelig i sin tale da han uttrykte at shipping ikke har sin egen atmosfære.

Odfjell har som mål å ha en klimanøytral flåte innen 2050, men dette er ikke mulig uten en helhetlig tilnærming til den grønne omstillingen, fortalte Hjortland. Dekarbonisering av shippingsektoren beslaglegger enorme energimengder, og Hjortland presiserte at det er viktig å ha en forståelse av energitapet som følger med produksjonen av grønt drivstoff.

Hjortland var tydelig på at Odfjell er opptatt av å handle nå, og ikke bare med et 10 til 15 års perspektiv. Blant tiltakene Odfjell arbeider med, er et skip med et «air lubcrication system» som ble lansert i oktober 2023, og vil redusere energiforbruket med 15 prosent. Skipet hadde sin første seiledag samtidig som Hjortland talte for traineene.

 

Landstrøm og lading – fra Bergen til verden
Maria Bos, CEO i teknologiselskapet Plug fortalte at de arbeider for å akselerere utbyggingen av landstrøms- og ladeinfrastruktur for alle typer fartøy. Det er riktignok utfordringer tilknyttet dette når det gjelder nettkapasitet, standardisering, kompetanse, ressurser og kapital, sa Bos.

Plug har like mange landstrømsanlegg som Europa har til sammen. I sin presentasjon fortalte Bos at de nå planlegger å åpne Storbritannias første landstrømsanlegg i Montrose i Scotland.

Green shipping: IMO og EU
«Green Deal» og «Fit for 55» er EU sine initiativer for å kutte klimautslippene med 55 prosent innen 2030. Wikborg Reins senioradvokat, Knut Hausken Magnussen tok oss gjennom nye regelverk i EU og veien videre.

Nytt av året er at EUs klimakvotesystem også skal gjelde den maritime sektoren. Magnussen forklarte at dette skjer i form av et «cap and trade»- system som gir bedriftene en utslippskvote, som gir et tak på den maksimale mengden utslipp en bedrift kan stå for. Disse kvotene kan trades mellom bedriftene. Systemet har blitt implementert i norsk lov under klimakvoteloven, sa Magnussen. Et annet tiltak er FuelEU Maritime som trer i kraft fra 2025, og ønsker å bidra til en dekarbonisering av shippingindustrien.

Fremtidige reguleringer vil inneholde flere tekniske krav, blant annet fra IMO, og dessuten flere regler rettet mot eiere av skip, kunne Magnussen fortelle. Det er også viktig at disse reglene omstiller hele verdikjeden.

Oppsirkulering av maritimt stål med Nordic Circles
I 2020 ble det anslått at Norge bare er 2,4 prosent sirkulære. Dette ønsker Nordic Circles å være med på å endre ved å oppsirkulere stål fra skip og oljerigger slik at de kan brukes til bygging.

CEO John Jacobsen fortalte at de har utfordringer med å omsette stålet, ettersom det eksisterer mange gamle reguleringer fra 1970- og 80- tallet å forholde seg til. Nordic Circles er nå i gang med å bidra til å lage et nytt regelverk, kunne Jacobsen fortelle.

Nordic Circles sitt pilotprosjekt er verdens første fiskehotell «Super Dock» som ligger på akvariet i Bergen. Jacobsen fortalte om økende interesse fra investorer, og i fremtiden har Nordic Circles ambisjoner om å bygge kunstige øyer av stål.

Klimaendringer: Hva skjer langs vår egen kyst?
Verdens lunger ligger i norskekysten, innledet Kikki Flesche Kleiven, med henvisning til Golfstrømmen. Kleiven er direktør ved Bjerknessenteret for klimaforskning, og tok oss gjennom hvordan klimaendringene rammer vår egen kyst.

I 2023 ble det satt flere varmerekorder globalt, og i Norge har nedbøren økt med nesten 20 prosent siden 1900. Kleiven introduserte oss for hvordan maritime hetebølger har stor negativ innvirkning for økosystemet i havet, og hvordan dette igjen vil gi alvorlige konsekvenser for den maritime næringen. For å kunne håndtere de maritime hetebølgene er det et stort kunnskapsbehov, la Kleiven til.

Verdenssamfunnet står over for et veivalg for å bli et lavutslippssamfunn innen 2050. Kleiven viste til at vi er nødt til å kutte direkte utslipp, sirkulere ressurser, bevare naturen og forberede oss på endringer for å kunne nå dette målet.

Omstilling fra brunt til grønt
I prosessen mot en grønn omstilling, står Equinor overfor et såkalt «energy trilemma», fortalte Morten Sundt. Sundt er leder for maritime operasjoner i Equinor, og fikk runde av første dag av Trainee Blue Sea med å fortelle oss om Equinor sine klimaambisjoner.

En bærekraftig energipolitikk står i skjæringspunktet mellom økonomisk rimelighet, forsyningssikkerhet og bærekraftighet, sa Sundt – et «energy trilemma». Fra primært å ha vært et olje- og gasselskap er Equinor nå et energiselskap med bred kompetanse.

For å få en kostnadseffektiv nullutslippsflåte er flåten nødt til å gjennomgå en modernisering, og nullutslippsutbygging må akselereres, fortalte Sundt. Der det ikke er mulighet for nullutslipp, bør de mest optimale fartøyene benyttes inntil videre. Equinor ønsker dessuten å bidra til å støtte utbyggingen av verdikjeder for drivstoff, kunne Sundt fortelle.

Bedriftsbesøk
På dag to av grønn omstilling var det tid for bedriftsbesøk der traineene fikk se hvordan et knippe av Maritime Bergen sine medlemsbedrifter håndterer den grønne omstillingen i praksis.

CCB- basen på Ågotnes
Første stopp for dagen var CCB- basen på Ågotnes, der vi ble tatt imot av CEO for CCB Energy Holding, Ronny Haufe.

Vi fikk blant annet høre om hvordan Norges første anlegg for hydrogenproduksjon med integrert CO2– fangst fungerer, og dette anlegget ligger på nettopp CCB- basen på Ågotnes. Haufe kunne fortelle at hydrogenproduksjonen er fremstilt fra klimagass.

Haufe pekte dessuten på paradokset ved at grønt fossilt drivstoff gjerne fraktes store avstander, og at deres hydrogenproduksjon derfor vil være både kostnadseffektiv og langt mer klimavennlig enn eksisterende løsninger.

Norwegian Electric Systems
En liten busstur unna basen på Ågotnes er Norwegian Electric Systems som var vårt andre stopp for dagen. Vi ble hyggelig tatt imot av Managing Director Siv Remøy- Vangen og Vice President Energy Design, Thorbjørn Haugland. Remøy- Vangen er tidligere daglig leder i Maritime Bergen.

Norwegian Electric Systems har, som en del av HAV Group, gjennom 15 år bidratt med innovasjoner innen energidesign og smartkontroll. Selskapet leverer løsninger for en rekke fartøy globalt, og traineene fikk en god innsikt i hvordan teknologien bak flere av disse løsningene fungerer.

Etter presentasjonen fikk vi bli med ned i fabrikken og sett hvordan løsningene lages i praksis.

Corvus Energy
Hos Corvus Energy fikk vi et hyggelig gjensyn med gårsdagens foredragsholder, Ola Johannes Jordal. Innovation Manager Kristin Sand Bakken, SVP Sales Engineer Kjetil Tranberg og System Engineer Gina Hestetun ga en grundig innføring i hvordan Corvus Energy opererer i den grønne omstillingen, og hvordan produktene de leverer til markedet fungerer.

Etter en god lunsj og presentasjoner, var det på tide å kle seg med refleksvest, vernebriller og vernesko. Vi fikk besøke produksjonshallen til Corvus Energy. Der var det få menneskelige ansatte, og vi ble møtt av mange ulike roboter. Vi fikk se hvordan robotene satte sammen produkter fra start til slutt, og dette var fascinerende for samtlige!

Båttur med Bergen Havn
Siste stopp for dagen var Bergen Havn, og der var det tid for båttur. Farvannsforvaltningsansvarlig Hanne Gunnarskog og Head of Environment Even Husby tok oss imot og vi fikk utlevert hver vår redningsvest før vi skulle ut i Bergenshavnen. Gunnarskog har tidligere vært med på Trainee Blue Sea- programmet, og dette var et hyggelig gjensyn.

Vi fikk høre om hvordan Bergen Havn arbeider for en bærekraftig havn og legger til rette for å gjøre havnen utslippsfri. Et av de konkrete tiltakene er å tilby landstrøm til alle typer fartøy, og her er Plug en viktig samarbeidspartner.

Da vi gikk i land på Skoltegrunnskaien ble vi tatt imot av driftssjef i Plug, Tommy Angeltveit som viste oss ulike produkter for landstrøm fra Plug. Det var interessant å få se disse store ladestasjonene i praksis! Innerst ved Bryggen i Bergen havn fikk vi gå i land, og nok en innholdsrik dag var over.

 

Maritime Bergen uttrykker sin takknemlighet til alle som bidro med foredrag og tilgang til lokaler. Vi setter stor pris på å ha så mange dyktige aktører med på laget!

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

  Personvernerklæring for Maritime Bergen

  Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

  Les mer

  Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
  Click to enable/disable Google Fonts.
  Click to enable/disable Google Maps.
  Click to enable/disable video embeds.
  Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler