Travel vår for politikerne

Travel vår for politikerne

Travel vår for politikerne 1090 583 Maritime Bergen

På første ordinære arbeidsdag etter påske gjennomførte Maritime Bergen ett av sine mange årlige benkemøter. Det grønne skiftet, regionalisering av Eksportfinans Norge og utfordrende mannskapsbytte sto på agendaen.

Den 6. april hadde Bergens Rederiforening og Maritime Bergen møte med Hordalandsbenken. I tillegg til daglig leder i Maritime Bergen Siv Remøy-Vangen var daglig leder i Bergens Rederiforening Øystein Meland og Nils Magne Fjæreide, Styreleder i Rederiforeningen og Administrerende Direktør i Misje rederi på plass for å fronte Vestlands maritime saker.

Kort oppsummert var sakene på benemøtet følgende:

  • Det grønne skiftet – hvordan lykkes med mulighetsrommet?
  • Godsoverføring – hvorfor er det økonomisk smart for staten?
  • Partssammensatt maritimt utvalg
  • Mannskapsbytte

På møtet ønsket vi å belyse det mulighetsrommet som nå ligger i det grønne skiftet. Vi ba også Benken om å følge opp Næringsministeren om status på gjennomgangen av virkemiddelapparatet. Et initiativ som ble tatt av tidligere Næringsminster Torbjørn Røe-Isaksen etter flere innspill fra næringslivet. Konklusjonen, basert på en analyse utarbeidet av Deloitte og ble levert ved utgangen av 2019, er at virkemiddelapparatet må forenkles.  Formålet med rapporten var ål finne måter å få mest mulig verdiskaping og lønnsomme arbeidsplasser innenfor bærekraftige rammer ut av midlene som kanaliseres gjennom virkemiddelapparatet.

I dette er sammenslåingen av Eksportkreditt og GIEK først ut. Dette er jo en sak Maritime Bergen har engasjert seg sterkt i. I møtet ba daglig leder Hordalandbenken om å fortsatt å legge trykk på oppfølging av vedtaket fremmet med flertall i Stortinget fra før påske; Næringsministeren skal komme med en utredning om en eventuell regionalisering av eksportkreditt Norge»GIEK og Eksportkreditt slås sammen til sommeren, og vi mener det er viktig at dette legges fysisk der hvor brukerne befinner seg.

Vi oppfordret videre benken til å følge opp vårt tidligere innspill om å opprette en ekspertenhet for offentlige innkjøp. Maritime Bergen mener denne enheten i stor grad vil kunne rådgi, samt sikre at anbud, som nye ferger og skip som Havforskningsinstituttets nyeste forskningsskip i økende grad vil falle til norske leverandører og verft. Dette krever en grundigere undersøkelse i mulighetsrommet som ligger i EØS-regelverket.  Vi må vite hvordan vi kan utnytte dette rommet mer – slik at vi sikrer hjemlig verdiskaping og sysselsetting.

I forbindelse med offentlige anbud og innkjøp anbefalte har vi anbefalt at det etableres en statlig ekspertgruppe som jobber med offentlige institusjoner. Vi presiserte at det bør stilles større krav til offentlige etater som kommuner samt fylke med sine mange statlige etater at det tilstrebe å benytte den mer miljøvennlige sjøveien som transportåre for varer. Dette vil få ned skadelige utslipp i tillegg til å redusere veislitasje samt redusere risikoen for ulykker og personskade! Et annet argument, eller gulrot, er at ved å flytte gods over til sjøkorridoren vil det kunne spares store beløp på logistikk utgifter.

Nils Magne Fjæreide deltok i tillegg som sin rolle som styreleder og administrerende direktør, også som deltaker av det partssammensatte maritime utvalget som har levert en rapport til statsråden med forslag for å styrke norsk maritim kompetanse, sysselsetting og konkurransekraft. Utvalget er sammensatt av både arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner.

Øystein Meland presiserte at de særnorske reglene ytterligere problematiserte rutinene rundt mannskapsskifte. Innreiseforbud, regler i forbindelse med karantenehotell, ulik praksis på forskjellige flyplasser osv. fører til store utfordringer når Norske rederier skal bytte mannskap.

Vi takker politikerne for at de tok seg tid til dette møtet – og håper og tror at sakene vi frontet for vår maritime Vestlands-klynge løftes opp.

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

Personvernerklæring for Maritime Bergen

Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

Les mer

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler