Trenger Norge et «Havinor»?

Trenger Norge et «Havinor»?

Trenger Norge et «Havinor»? 700 451 Maritime Bergen

Veitransport er blitt havnenes sterkeste konkurranse. Hvorfor frakte farlig last på våre smale veier opp og ned landet, i stedet for langs vår kjære kyst med skip? Dette er blant bekymringene til Kystrederiene som vil ha grønnere og tryggere løsninger.

Havnene er blitt helt frikoblet fra nasjonale prioriteringer og ledes av havnestyrer med lokale perspektiver, med dette har hver havn sine systemer, praksis og mer eller mindre transparente avgifts regimer. På bakgrunn av mangel av felles praksis, har interesseorganisasjonen Kystrederiene lansert konseptet «Havinor» hvor Kystverket gis rollen som den statlige transportetat på linje med Avinor, i luftfarten, og Vegdirektoratet.

Tor Arne Borge, direktør i Kystrederiene, mener at det over de siste 10 årene har blitt en bredere politisk forståelse for at økt sjøtransport kan være til stor fordel for samfunnet i form av kutt i utslipp av miljøgasser, redusert lokal forurensing, støy, støv, trafikkpress, veislitasje og ikke minst ulykker. Borge viser til faktorer som møteulykker, tunnelbranner, utslipp av farlig last og høyere miljøbelastning.

Til tross for dette faller havnene fortsatt utenfor statlig styring. Staten har tatt grep for å kutte avgifter i farledene, men politikerne mener likevel at staten ikke nødvendigvis må overta for å få etablert en mer samordnet havnedrift.

En kan da spørre; Vil statlig styring, i motsetning til lokalt, gi bedre og mer enhetlige havner i Norge? Og for å nå målet om grønnere skipsfart, hvordan kan man øke effektiviseringen i havnedriften, samt det politiske målet om å flytte mer godstrafikk fra vei til sjø uten innblanding fra staten?

Den 22. januar inviterer Maritime Bergen, i samarbeid med Kystrederiene og Bergens Rederiforening, til frokostmøte hvor bl.a. Direktør i Kystrederiene, Tor Arne Borge, Nils Magne Fjereide fra Bergens Rederiforening vil komme for å svare på blant annet disse spørsmålene. Avslutningsvis blir det «politisk kvarter» med stortingsrepresentant Ove Trellevik, Ruth Grung og finansbyråd Dag Inge Ulstein.

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

  Personvernerklæring for Maritime Bergen

  Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

  Les mer

  Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
  Click to enable/disable Google Fonts.
  Click to enable/disable Google Maps.
  Click to enable/disable video embeds.
  Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler