Unge Grieg Ansatte Representerte Norge i FN

Unge Grieg Ansatte Representerte Norge i FN

Unge Grieg Ansatte Representerte Norge i FN 1138 595 Maritime Bergen

Ragnhild Høvik, Project Engineer & Analyst i Grieg Star, og Kjerstin Hernes, Manager Portfolio, Strategy & Innovation in Grieg Maritime Group, har presenterte hvorfor dekarbonisering er så vanskelig på UN Young SDG Innovators Summit.

De har vært Grieg Maritime Group sin representanter i UN Global Compacts Young Sustainable Innovators Program (YSIP) gjennom de siste ti månedene. Sammen med andre unge fagfolk har de diskutert og utviklet nye forretningsideer og innovative, bærekraftige produkter og tjenester. De ble utfordret til å se på tradisjonelle forretningsmodeller på en ny og bærekraftig måte. Sammen med 31 andre lag fra hele verden, hatt de syv minutter for å beskrive ideen sin for samarbeid for dekarbonisering foran et dommerpanel som representerer eksperter fra næringslivet, frivillige organisasjoner og sivilsamfunn.

Maritime Bergen fikk muligheten til å prate med de før Young Innovators Summit.

Hvordan har programmet vært så langt og hvordan har dere jobbet?

Kjerstin – Vi gikk inn i dette med en intensjon om å tenke stort og nytt, men etter hvert da vi jobbet med det i praksis gikk vi raskt over til å tenke mer inkrementell forbedring. Da var det godt å ha fasilitatorene, deltakerne og strukturen i programmet som utfordret oss til å løfte blikket igjen og tenke mer disruptivt.

– De andre deltakerne er også en viktig årsak til at programmet ga så mye. Det er verdifullt å få snakke med folk med andre bakgrunner og kompetanse. Folk som ikke jobber i shipping vil se på våre problemstillinger på en annen måte enn det vi selv gjør.

Ragnhild – Samtidig gir et slikt program anledning til å tenke fokusert på en problemstilling vi brenner for. I hverdagen drukner den type strategisk tankevirksomhet som oftest i daglige oppgaver. Men dette er problemstillinger vi kjenner på kroppen hele tiden, og samtaler med kollegaer i Grieg Maritime underveis i prosessen har vært veldig verdifulle.

– På samme måte var det lettere å etablere gode mentorstrukturer når dette var en del av et slikt program. Mye av det vi har gjort, har kommet som følge av gode diskusjoner med Gry Larsen (Grieg Gruppens Leader Sustainability and Public Affairs) og Eli Munkelien i Innovasjon Norge.

Hvorfor er samarbeid om dekarbonisering så vanskelig?

Ragnhild – Shipping har gode tradisjoner for samarbeid. Mange er utrolig flinke til å dele og søke samarbeid. Ofte foregår det i næringsklynger. Men samarbeidet er ofte knyttet til mer langsiktige løsninger – om ting frem i tid. Vi ønsker ikke å fokusere på neste generasjon skip. Det er det nok av grupperinger som gjør. Vi ønsker å sørge for at de skipene som skal seile i 15 til 20 år til også skal ha kraftig reduserte CO2-utslipp.

Kjerstin – I mange tilfeller er selskaper selektive i hva en deler og samarbeider om. Det er fullt forståelig: det handler om konkurransefortrinn i et tøft marked. Men klima-problemstillingen handler om mer enn konkurranse og markeder.

– Vi ønsker en ny type samarbeid der vi forplikter oss til å løse utfordringene sammen. Det vil være krevende, fordi det krever nye strukturer både internt og på tvers av organisasjoner. Men gjort på rett måte kan det også skape trygghet nok til at selskapene tør å satse på samarbeidet. Vår idé handler om at vi skal konkurrere om å tilby kundene de beste tjenestene, og samarbeide om å redde klimaet.

Hva forventer dere på UN Global Compact?

Kjerstin – Vi forventer, og ser allerede, mye oppmerksomhet rundt problemstillingen og behovet for å finne løsninger raskt.

Ragnhild – Og så håper vi på mye feedback og innspill, både fra FNs jury og fra andre i bransjen. Dette er langt fra ferdigtygd. Vi er åpne på at vi ikke har er produkt klart til lansering. Kanskje blir ikke dette lansert slik vi ser det for oss i det hele tatt. Men vi tror maritim næring bare kan håndtere vår del av klimakrisen gjennom tett og forpliktende samarbeid.

 

Følg med og se Kjerstin og Ragnhild sin presentasjon 21. september kl. 15:25 CET under Uniting Business LIVE, the voice of business at #UNGA.

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

Personvernerklæring for Maritime Bergen

Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

Les mer

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler