Vågätt

Vågätt

Vågätt 463 442 Maritime Bergen

Denne uken er Vågrätt-uken på Instagram TV. Dette er en uke med intervjuer av personer i Norden som jobber med inkludering på ulike områder – med mål om å finne ut hvordan bedre arbeidsmiljøet i det maritime.

Litt om bakgrunnen for Vågätt
Etter at en undersøkelse i forbindelse med #metoo viste at mengden trakassering om bord var alarmerende høy besluttet Svensk Sjøfart, tilsvarende vårt Rederiforbund, å samle fronter og jobbe for å slå ned dette problemet.  Maritime utdanningsinstitusjoner, sjømannsorganisasjonene, arbeidstakerorganisasjonene, myndigheter og enkelte større bedrifter og organisasjoner i Sverige gikk sammen. Med samlet styrke ville man finne et felles grunnlag og gjøre tiltak som er til fordel for samtlige parter.

Ett av tiltakene er altså Vågrätt – åpne møter hvor ansvaret for program rullerer og gjennomføres to ganger i året. Vårens møte ble, som så mye annet sosialt, avlyst. Denne høstens møte blir altså gjennomført på Instagram TV. I form av daglige instasamtaler i uke 45, og med Sjøfartsverket som vertskap ønsker man å snakke med ulike mennesker som har jobbet for, og lykkes med jevnere kjønnsbalanse i ulike næringer.

I dag fikk vi høre om oppstarten av selve Vågratt beskrevet over. Samtalen var mellom Carolina Kihlström er prosjektleder og kommunikasjonsansvarlig i Svensk Sjøfart og som jobber med Vågätt og Cajsa Jersler Fransson, Innovation and diversity coordinator i Sjøfartsverket.

Cajsa er den som har hovedansvaret for intervjurekken og hun snakket også med Sara Fallahi, Senior Researcher på forskningsinstituttet RISE (Research Institutes of Sweden).

Sara jobber med prosjektet REDO (Recruitment Equality and Diversity). Det maritime har lav kvinneandel og prosjektet skal sørge for mer mangfold og likestilling med mål om å få opp trivsel og bedre arbeidsmiljøet om bord.

Det er altså ikke et «kvinneproblem» vi snakker om, men et spørsmål om å bedre arbeidsmiljøet for alle ansatte.

Sara fortalte at en undersøkelse de har gjennomført viste blant annet at hele 70 prosent av respondentene (totalt 348) ikke visste hvor de skulle henvende seg ved problemer om bord. Med bakgrunn i undersøkelsen fortsatte man med dybdeintervjuer, og å sjekke det maritime opp mot andre næringer.

De fant at den mest kritiske faktoren for å oppnå likestilling og bedret arbeidsmiljø er at ledelsen har dette temaet på sin agenda. Temaene må planlegges rundt og målet må jobbes mot kontinuerlig.

Fredag blir det finaledag med intervju av Maritime Bergen og vi skal fortelle om vårt arbeid med å øke mangfoldet i maritim næring de siste årene.

Følg med direkte på Instagram TV klokken 10 hver dag denne uken. Følg gjerne også Maritimebergen på Instagram

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

Personvernerklæring for Maritime Bergen

Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

Les mer

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler