Vanskelig å bygge skip fra hjemmekontor

Vanskelig å bygge skip fra hjemmekontor

Vanskelig å bygge skip fra hjemmekontor 1520 1080 Maritime Bergen

Nærmere 200 av Maritime Bergen og Maritimt Forum sine medlemmer var på plass mandag 11. mai da Næringsminister Iselin Nybø møtte maritim næring for å snakke om korona, oljeprisfall og myndighetenes tiltakspolitikk for å avdempe krisen.  

I tillegg til Næringsminister Nybø var fem maritime toppledere på plass for å kommentere dagens situasjon fra sitt ståsted da Maritimt Forum og Maritime Bergen gjennomførte webinaret som tok for seg dagens situasjon og belyste mulige fremtidsscenarier.

Ivar Engan, Jan Fredrik Meling og Siri-Anne Mjåtvedt

Maritimt Forum og Maritime Bergen er medlemsorganisasjoner som har både arbeidstakere og arbeidsgivere i ryggen og skal jobbe for begges sak. Dette skal skje på tverrpolitiske premisser. Daglig leder i Maritimt Forum sentralt, Ivar Engan, startet møtet og presenterte dagens maritime situasjon fra våre medlemmers side, hvor hele 50 % av de ansatte er i fare for å miste jobbene sine. Motkonjunkturtiltak er derfor viktig at settes i gang nå!

På spørsmål om Næringsminister Iselin Nybø kunne komme med noen sneak peeks på morgendagens reviderte nasjonalbudsjett, ble svaret dessverre nei. Hun satte derimot pris på å få kunne ta med seg mange gode tilbakemeldinger fra næringen.

Ivar Engan og Iselin Nybø

Nybø er smertelig klar over utfordringene store deler av den maritime næringen er inne i. Hun nevnte spesielt passasjerfart utenriks, offshoreindustrien og verftene våre – og hun mente at utfordringene dessverre vil kunne bli langvarig. Selv med oppmykning av dagens restriksjoner, vil det ta tid å komme tilbake til den gamle normalen. Staten har jobbet for å sikre likviditeten til næringslivet og gode permitteringsordninger, men tempoet har generelt gått ned, noe som rammer oss alle. Næringsminister Nybø berømmet næringens kreativitet som har ført til mange gode løsninger.

Innen sommeren vi har foran oss skal samfunnet åpne ytterligere opp, men med fortsatt strenge smittevernskrav og restriksjoner. Med et samfunnshjul som går saktere enn tidligere, var Iselin Nybø klar for å høre hva maritim næring selv mente måtte til for å øke omdreiningshastigheten.

Maritimt Forums styreleder fortalte om situasjonen fra Kongsberg Gruppens sted. Even Aas er Group Executive Vice President Public Affairs, Communication and Sustainability i Kongsberg Gruppen. Kongsberg Gruppen er et internasjonalt, kunnskapsbasert konsern som leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder innen olje- og gassindustrien, handelsflåten, forsvar og romfart. Kongsberg Gruppen har per i dag permittert 500 ansatte og er usikre på hvordan det kommende året blir.

Aas trakk store linjer, om meddelte at han er mer bekymret enn på lenge. Konsekvensene av og tiltakene rundt Korona-pandemien har blitt sagt er de strengeste vi har hatt i fredstid, og Aas dro også fram andre verdenskrig for å male et bilde av alvorlighetsgraden i situasjonen. Etter den store krigen var det satt igang  systemer som sto klare for å ta oss imot, og NATO ble blant annet opprettet i årene etter -45. Even Aas mener vi i dag er langt mer proteksjonistiske, en proteksjonisme vi allerede tok med oss inn i koronatiden. Aas sier det må til en bedring av blant annet GIEK- og nettolønnsordningen. Vi har i dag en rekke skip, for blant annet Havforskningsinstituttet, som skal bygges, og Aas mener at disse må få hjelp til å sette i gang,  noe som vil sikre mange norske arbeidsplasser.

Dette er en utrolig krevende tid for maritim næring.

En annen som var på plass for å fortelle om status var Gunvor Ulstein, CEO ved Ulstein Group ASA. Ulstein Group er et familieeid selskap som omfatter flere marine bedrifter innen skipsdesign og løsninger, skipsbygging, globalt salg og skipsfart. Ulsteins visjon er å skape morgendagens løsninger for bærekraftig marin drift, og Gunvor poengterte at vi måtte få i gang tiltal som sikret 100 nye år med maritim verdiskaping i Norge. Skip lar seg vanskelig bygge fra hjemmekontor – og aktivitet og prosjekter må opprettholdes.

Havet er sentralt for Norge – for sysselsetting og for verdiskaping.

Gunvor Ulstein foreslo tiltak som muliggjør ombygging av eksisterende flåte til grønne skip og poengterte at vi har en komplett maritim verdikjede, og vi må opprettholde kompetansen og innovasjonsevnen i Norge.

Jan Fredrik Meling, CEO Eidesvik Offshore, som er et ledende norsk offshorerederi med sterk og tydelig satsing inn mot det grønne skiftet, dro også frem Norsk kompetanse som et konkurransefortrinn vi ikke må miste. I tillegg bør dette fortrinnet tas med inn i vårt nye industrieventyr; havvind.  Vi kan ikke ha en regjering som er næringsnøytral og en aktiv industripolitikk på stakes ut.

Vi har et enormt kompetansemangfold som må flyttes inn i havvind.

Meling mener at mange av offshore rederiene er sønderskutt og trenger hjelp for å komme seg gjennom krisen. Meling nevnte, som Even Aas, at nettolønnsordningen må bedres – det bør ikke være et øvre tak på ordningen.

Utkilen AS er et fullt integrert rederi med 23 skip og hovedkontor i Bergen. CEO for Utkilen, et av de største kjemikalietankskipsrederiene i Nord-Europa, Siri-Anne Mjåtvedt kom med konkrete innspill til Næringsministeren om hvor skoen trykker for rederiet.

Om bord på Utkilens skip er det nå 130 ansatte som har stått over tiden, grunnet problemer knyttet til mannskapsskifte. Enkelte har vært om bord i drøye åtte måneder, og grunnet stengte grenser kan ikke Mjåtvedt si noe om når de får muligheten til å dra hjem. Et annet problem for rederiet er den generelle driften av skip. Reparasjoner, inspeksjoner, lasting av utstyr etc er problematisk å gjennomføre for tiden, aktivitet som er essensielt for å drift.

Som mange andre er lavere inntjening et problem for rederier som har begrenset drift, og Utkilen forbereder seg for ytterligere dårlige tider. Som en løsning vi rederiet se på å fase ut eldre skip. I forbindelse med dette ytret Mjåtvedt ønske om fremtidig mulighet for resirkulering av skip innenlands, noe som vil være mer miljøvennlig i tillegg til økonomisk besparende.

Nettolønnsordningen er et innspill Næringsministeren ikke kunne unngå å få med seg i dag, for dette var også et punkt Mjåtvedt dro fram som viktig. Utkilen ønsker norsk mannskap, men per i dag er deres skip for små til å komme 100 % inn under nettolønnsordningen.

Mjåtvedt siste innspill gikk på bygging av grønne skip.

Vi ønsker å bygge nye skip i Norge, men per i dag er det 30 – 40% dyrere enn i Kina.

Siste innspill på det effektive webinaret kom fra Jakob Korsgaard, CEO Maersk Drilling Norge. Maersk Drilling Norge opererer mobile rigger på norsk sokkel med fem rigger i operasjon per dags dato. Rederiet har 750 ansatte og har vært på norsk sokkel siden 1990. Maersk har opplevd et sterkt prispress siden 2014, men begynte endelig å ane en opptur da olje- og koronakrisen traff oss. Korsgaard er også en som poengterer samarbeid. Han mener at samarbeid på tvers av næringer, noe regjeringen selv har oppfordret til, er konstruktivt. En opprettholdelse av teknologi og kompetanse mener han også er viktig på veien inn i det grønne.

Næringsminister Iselin Nybø fikk det siste ordet på møtet, og takket for svært konkrete innspill, som gjorde forslagene lettere å ta videre. Hun nevnte spesielt at nettolønnsordningen er en gammel traver som det stadig jobbes med. Hun mener at en utfordring med vindkraft er at det er en næring hvor inntjening ligger litt inn i fremtiden. Industri som vi allerede i dag har godt innarbeidet, blant annet det maritime, vil man kunne se avkastning på her og nå.

Næringsministeren takket for møtet og ønsket oss lykke til med det tøffe og viktige arbeidet vi har foran oss.

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

  Personvernerklæring for Maritime Bergen

  Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

  Les mer

  Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
  Click to enable/disable Google Fonts.
  Click to enable/disable Google Maps.
  Click to enable/disable video embeds.
  Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler