Rekruttering til nytt Trainee Blue Sea kull!

Rekruttering til nytt Trainee Blue Sea kull!

Rekruttering til nytt Trainee Blue Sea kull! 4032 3024 Maritime Bergen

Trainee Blue Sea tar i løpet av ett år 15 traineer fra ulike maritime bedrifter og organisasjoner gjennom faglige relevante samlinger, bedriftsbesøk og studieturer. Maritime Bergen gir med vårt traineee-program nyansatte i næringen et unikt innblikk i hele den maritime klyngen.

Bergens styrke som et maritimt senter ligger tre steder: i mangfoldet av bedrifter, i bredden på aktivitetene og ikke minst i menneskene som arbeider der. Dette har professor ved NHH uttalt om trainee-programmet til Maritime Bergen.

Næringen vår har et behov for å tenke nytt og rekruttere inn de klokeste hodene. Vi står for program og koordinering – dere sørger for at en dyktig, nyutdannet person har et sted å jobbe hver dag i ett år.

Vi er godt inne i 2021/2022-året og traineene skal den 27. og 28. januar lære med om Future Blue Business, med påfølgende bedriftsbesøk.  Parallelt med kull to sitt program rekrutterer vi nå til Trainee Blue Sea-kullet som skal ha oppstart etter sommeren 2022 – og vi har fortsatt noen ledige plasser.

Vi ønsker traineer innenfor felt som jus, finans, teknisk, forretningsutvikling (IT), operasjonell eller kommersiell retning. Traineene vi ser etter er studenter med bachelor eller mastergrad innen relevante fag eller nylige ansatte i en maritim bedrift. Deltageren i Trainee Blue Sea kan også ha opp til tre års arbeidserfaring.

Maritime Bergen startet Trainee Blue Sea for å få inn friske øyne, unge med ny kunnskap. Et av nøkkelpunktene for å løse utfordringene vi står overfor i det grønne skiftet innen shipping er kompetanse. Om vi ikke selv tar ansvar for rekruttering til næringen kan Norge risikere å gå glipp av de gode kreftene til å gjennomføre den sårt trengte grønne omstillingen.


Trainee Blue Sea

Vi ønsker å senke terskelen for ansettelse av nyutdannede for våre medlemsbedrifter ved å bistå med rekruttering, samt tilby et skreddersydd program gjennom en 12-måneders periode. I tillegg ønsker vi å bistå våre medlemmer ved å bidra med kompetanse og gi en innføring i næringen, og på den måten hjelpe til å overkomme eventuelle utfordringer. Vi ønsker også å øke og synliggjøre det maritime slik at nyutdannede anser den som attraktiv.

Gjennom ett år blir det altså arrangert fem samlinger som går over én til to dager, inkludert en studietur til London.

Samling én:
Selvutvikling & ledelse
Personlighet og presentasjonsteknikk – Hvordan lede seg selv, skape god kommunikasjon og gode relasjoner med alle typer mennesker?  Personlighetstesting og generell presentasjonsteknikk.

Kommentar fra deltaker traineekull 2021/2022: Jeg synes det er fint at samlingen har en kombinasjon av seminar/faglig innhold og praksis. På den måten kan man lære teorien, men samtidig forsøke å ta den i bruk. Dette oppleves som både utfordrende og lærerikt.

Samling to:
Future Blue Business
Verdens hav er allerede vår viktigste transportåre og mer gods skal i fremtiden transporteres på sjø. Krav om nullutslipp innen 2050 gjør at bærekraftig utvikling er helt avgjørende for å lykkes. Den maritime næringen må omstille seg og Norge ligger langt fremme i dette arbeidet, men har enda et stykke vei å gå for å lykkes. Gjennom denne dagen får traineene økt kunnskap om og bedre kjennskap til flere bedrifter som hver dag jobber bærekraftige omstillinger. (én dag med faglig program, én dag med bedriftsbesøk)

Trainee Blue Sea 2021-2022

Som trainee får man et bedre innblikk innenfor det brede mangfoldet den maritime næringen utgjør. Dette kommer godt med for en som er nyutdannet og er en verdifull erfaring. Muligheten til å bli kjent med de andre deltakerne i programmet og bygge nettverk er også givende og sosialt. – Sindre Rudi, Trainee, Westfal-Larsen, traineekull 2020/2021

Samling tre:
Fra analog til digital
Aldri før har informasjons- og datatilfanget vært større og mer tilgjengelig. Økt bruk av digitale løsninger, interaktivitet og datahåndtering reduserer kostnader, forlenger utstyrslevetid og gir konkurransefordeler for en næring i global konkurranse. De rette digitale verktøy kan bidra til økt effektivisering av flåten som igjen vil bidra til reduserte klimagassutslipp.

Samling fire:
Studietur til London – to overnattinger og besøk til relevante maritime bedrifter og organisasjoner.

Samling fem:
Refleksjon og vurdering
Oppsummering av året – evaluering av Trainee Blue Sea

Trainee Blue Sea programmet er et flott initiativ, spesielt for mindre og mellomstore bedrifter som ikke har egne trainee-ordninger. Vi trenger unge kompetente mennesker som kan hjelpe oss å møte de mange utfordringer som vi står foran – spesielt når det gjelder miljø og digitalisering. Trainee Blue Sea programmet gir deltagerne en unik mulighet til å utvide sine kunnskaper på tvers av fagfelt, bli kjent med ulike aspekter og aktiviteter innen industrien vår samt å treffe andre unge i bransjen – Siri-Anne Mjåtvedt, Utkilen.

Kost: 15.000,- per halvår. Inkluderer faglige samlinger, lunsjer, middager og workshoper (Lønn, utenlandsreiser og overnatting besørges av bedriftene) 

Dersom din bedrift er interessert i å være traineebedrift eller om du har spørsmål rundt programmet, ta kontakt med prosjektleder Line Andersen på e-post: line@maritimebergen.no

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

  Personvernerklæring for Maritime Bergen

  Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

  Les mer

  Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
  Click to enable/disable Google Fonts.
  Click to enable/disable Google Maps.
  Click to enable/disable video embeds.
  Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler