Loading Events

« All Events

På Sjøen

12 September

En konferanse hvor seilende kvinner, kvinnelige operatører og studenter får en dag med faglig påfyll, deling av erfaringer samt muligheten til å utvide nettverket.

Temaet for konferansen er: “Hvordan kan vi bidra til å øke mangfoldet i maritim næring?”

For å overkomme utfordringene maritim næring står overfor; klimaskifte med nye utslippskrav, digitalisering og global uro, er vi avhengig av å rekruttere inn, samt beholde de beste folkene!

Mangfold i bransjen er en nøkkel til dette, og et hittil ubenyttet konkurransefortrinn. Derfor er denne konferansen en viktig skritt i jobben mot mer mangfold i den maritime næringen!

Konferansen er i samarbeid med Norsk Sjøoffisersforbund, Norsk Sjømannsforbund og Det Norske Maskiniskforbund, med støtte fra Bergen Børsfond, Hordalad fylkeskommune og Odfjell.

Program På sjøen 2019 (programmet blir fortløpende oppdatert):

08:45-09-00  Velkommen med frokost og informasjon om dagen

09:00-10:30  Foredrag
– Hvorfor en mangfolk viktig?
– Erfaringsbasert kunnskap
– Mangfold som konkurransefortrinn
– Digitalisering og mangfold

10:30-10:50  Pause

10:50-12:00  Foredrag
– Technology as a driver, knowledge needed in the future
– Min reise fra sjø til land

12:00-13:00  Lunsj

13:00-15:00  Workshops

15:30-17:00  Maritim byvandring/Bedriftsbesøk

17:00-19:00  Pause

19:00 –>        Middag med innlegg fra Anne Mette Amundsen

Tid: Torsdag 12. september 08:45-19:00 (middagstart)
Sted: Hotel Norge, Bergen
Pris: 690,-
Påmelding: bit.ly/Påsjøen19

Følg med for mer informasjon!

Del innhold

Details

Date:
12 September