• 24. October 2018

Cruiseturismens økonomiske betydning i Bergen

Cruiseturismens økonomiske betydning i Bergen

Cruiseturismens økonomiske betydning i Bergen 575 624 Maritime Bergen

På oppdrag fra Maritime Bergen, Bergen Næringsråd og Bergen Reiselivslag, har Menon Economics gjennomført en analyse av cruiseturismens økonomiske betydning i Bergen.

I tillegg til oppdragsgiverne, er rapporten finansiert av Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og Bergen havn. Hensikten med rapporten har vært å få på plass et faktagrunnlag for cruise i Bergen.

Rapporten fra Menon Economics viser bla.:

  • Samlet forbruk fra passasjerer og rederier tilsvarer 1 214 kroner per passasjer.
  • Hver passasjer legger igjen 1060 kroner til næringslivet i Bergen.
  • Rederienes utgifter per passasjer er 154 kroner i avgifter, vare- og tjenestekjøp.
  • Hvert skip i gjennomsnitt legger igjen 1,9 millioner kroner per anløp, noe som tilsvarer 662 millioner kroner totalt for hele 2018-sesongen.
  • Basert på faktiske og innmeldte anløp med cruiseskip i 2018 vil ligge på 340, og at antallet passasjerer vil ligge på 570 000.

Hele rapporten kan leses her.

Del innhold