På Sjøen

På Sjøen

På Sjøen 2560 2560 Maritime Bergen

For å overkomme utfordringene den maritime næringen står over for, er vi avhengig av å rekruttere inn samt beholde de klokeste hodene. Mangfold i bransjen er en nøkkel til dette, men et hittil et ubenyttet konkurransefortrinn. Maritime Bergen adresserte nettopp dette da På Sjøen – en konferanse for havets kvinner, ble avholdt i Bergen.

Den maritime næringen står i dag ovenfor vår tids største utfordringer; klimakrisen hvor rederiene blir møtt om krav til reduserte klimagassutslipp. En stille handelskrig som er i ferd med å påvirke etablerte handelsmønster og vi har en hel næring som skal tilpasse seg nye digitale verktøy og autonome skip.

Kvinner utgjør 50% av talentpotensialet som kan bringe Norges maritime næring opp og frem. I en tid preget av endringer og behov for nytenking og innovasjon, ser vi dessverre ennå en kjønnsmessig ubalanse i den maritime arbeidsstokken. Maritime Bergen har derfor, i samarbeid med Norges Sjøoffiserforbund, Det Norske Maskinistforbund og Norsk Sjømanssforbud, samarbeidet for å løfte dette temaet opp på agendaen.

Konferansen ”På Sjøen” brakte  sammen 130 kvinner fra hele den maritime næringen. Seilende, studenter, operatører og flere fikk en dag med faglig påfyll, erfaringsutveksling og mulighet til knytte bekjentskap. Foredrag og workshops viste oss flere vinklinger på konferansens tema:

”Hvordan kan vi bidra til å øke mangfoldet i maritim næring?”

Norge har levd av havet i hundrevis av år, og vår maritime kompetanse er Norges største fortrinn som sjøfartsnasjon. I krigen om talent kan vi ikke kutte ut 50% av potensialet. Manglende representasjon av store grupper i arbeidsstokken kan medføre at mulig verdiskapning ikke blir nådd. Ikke bare på grunn av tapt talent som kunne bidratt stort på et individ nivå, men også fordi at diversifiserte grupper tar bedre beslutninger i henhold til forskning gjort av McKinsey. Derfor er det viktig å gjøre den maritime næringen til et attraktivt karrierealternativ for kvinnelige talenter. ”På Sjøen” er et tiltak for å bevisstgjøre rollen seilende kvinner og kvinnelige ansatte har som rollemodeller for den yngre generasjonen, samt å bevisstgjøre viktigheten av, og muligheten for å klatre karrierestigen innad i rederiet.

Konferansen startet 08.30 med servering og en velkomsthilsen fra Maritime Bergens daglige leder, Siv Remøy-Vangen, og prosjektleder, Line Andersen. Admiral Louise Dedichen, Leder for Forsvarets skolesenter, ledet an med foredraget ”Hvorfor er mangfold viktig? – Mine refleksjoner”.  En pang-start som la listen høyt for resten av dagen. Videre trådte underdirektør for sjøfartsdirektoratet, Linda Bruås, på scenen med foredraget ”NOR og NIS – hvorfor er det norske flagget viktig for videre norsk maritim kompetanse?”. Sistemann på scenen før dagens første pause var Anne Marit Bjørnflaten fra hurtigruten, med foredraget ”Hvordan drive lønnsomhet gjennom innovasjon og mangfold”.

Etter en kort pause fortsatte programmet med foredragene ”Digitalisering og mangfold- Hvorfor kvinner vil bli de siste som erstattes av AI”, ”Mangfold som konkurransetrinn” og ”Mangfoldsledelse som et bærekraftig konkurransefortrinn” av henholdsvis Geir Isene ( innovation manager for Dualog) Stine Rømmen Anderssen (junior partner hos McKinsey) og Maja Vikan (rådgiver for Seem).

Isene tok for seg typiske egenskapsforskjeller hos menn og kvinner, og hvordan disse påvirker kjønnenes tilnærming til arbeidslivet. Kvinner har på generell basis mer empati og soft skills, og er bedre til å få alle til å bli hørt. Dette er egenskaper som ikke kan erstattes av teknologi, og som er viktig for et godt arbeidsmiljø samt å få frem gode ideer. Han mener imidlertid at kvinner har en større frykt for å feile, og ikke er flinke nok til å stole på egen intuisjon. Dette stemmer over ens med funn Anderssen presenterte fra en undersøkelse utført av McKinsey, hvor de fant ut at kvinner har et ønske om toppstillinger på lik linje med menn, men tror i mindre grad at de får det til. Dette kan være fordi at den maritime næringen er bygget opp av menn, og i stor grad er tilrettelagt for menn. Stillingsannonser, slik de er formulert i dag, appellerer i større grad til menn og kan virke avskrekkende for kvinner. Altså, kan en fremme mangfold ved å bli flinkere til å appellere til begge kjønn allerede i stillingsutlysningene. Vikan rundet av økten veldig fint ved å med et godt sitat fra boken «Mangfoldsledelse – Mangfold og likestilling som bærekraftig konkurransefortrinn» av Loveleen R. Brenna (2018)

Lik behandling av ulike mennesker kan være urettferdig. Ulik behandling av ulike mennesker for å gi like muligheter er rettferdig.

Siste innlegg før lunsj var en paneldebatt med tema ”Min reise fra sjø til land”. Her bidrog Lars Erik Kleiven, System Developer for Dataloy, Louise K. Dedichen, fra tidligere på dagen, Cecilia Østerman, PhD i Maritime Science ved Linnaeus University, og Ina Taule fra Odfjell med sine historier. En fellesnevner i alles innlegg var deres erfaringer med få og flere kvinner på skip. Alle sa seg enig i problematikken ved å ha få kvinner ombord på skip. Den maskuline (u)kulturen endrer seg ikke for én kvinne. Dermed blir hun fryktelig sårbar. Det magiske tallet er 3. Når det er 3 eller flere kvinner ombord forbedres miljøet drastisk.

Etter lunsj var programmet mer aktivt med en wokshop ledet av Maritime Bergen. Workshopens tema var ”Hvordan skal vi lykkes med mangfold?” hvor informasjon ble gitt av tidligere nevnte Cecilia Østerman og Hans Christian Seim (CEO i Norwegian Hull Club), og Birgit Liodden (Direktør for bærekraft, havrom og kommunikasjon ved Oslo Business Region). Informasjonen handlet henholdsvis om ”hvordan få bort ukultur på sjøen”, ”Hvordan jobber Norwegian Hull Club med mangfold?” og ”Unconscious bias”. Dette dannet grunnlaget deltakerne bygget videre på da de skulle løse oppgaver angående problemstillingen ”Hvordan kan vi bidra til å øke mangfoldet i maritim næring?”.

Løsninger som gikk igjen var å ta fatt på problemet i rekrutteringsfasen, tilrettelegge for familieliv, skinne lys på rollemodeller, endre holdninger og ukultur samt legge strategier med konkrete mål. Som nevnt, kan en, ved å omformulere stillingsannonser, øke mangfoldet i kandidat-poolen til stillinger. Med en mer mangfoldig gruppe som jobber med rekruttering, vil en også få flere synspunkt og et større grunnlag å ansette på. Utfordringer med å kombinere jobb til sjøs med familieliv er også en barriere som må brytes. Ved å tilby småbarnsforeldre mer forutsigbare turnuser, og gjerne todelt stilling (50%) vil det være mer attraktivt å starte en familie mens man jobber til sjøs.

Rollemodeller er også viktig. Unge jenter må se at en maritim karriere, enten på land eller til sjøs, er et spennende og realistisk alternativ. Det er også viktig å jobbe for å bli kvitt ukultur til sjøs, slik at unge kvinner går inn i et trygt og trivelig miljø. Men for at alle disse tiltakene skal kunne settes i gang, må ledelsen i bedrifter legge strategier for mangfold med konkrete mål.

Vi må ha forandring i toppen eller skrike fra bunnen

Etter en lang dag med spennende innlegg fra scenen, relevant faglig påfyll og bidrag fra deltakerne selv, er tilbakemeldingen fra mange at dette var en etterlengtet konferanse! Flere sier de ønsker å melde seg på en På Sjøen 2020!

 

 

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

  Personvernerklæring for Maritime Bergen

  Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

  Les mer

  Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
  Click to enable/disable Google Fonts.
  Click to enable/disable Google Maps.
  Click to enable/disable video embeds.
  Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler