Alltid til tjeneste

Alltid til tjeneste

Alltid til tjeneste 1539 866 Maritime Bergen

Vi har de siste par månedene vært tettere på medlemmene våre, og skriver ukentlige nettsaker hvordan status er ute hos mange av dem som får Norges-hjulet vårt til å gå rundt.

Eurosupply er en skipshandler med 45 ansatte som jobber for å levere mye av det som trengs for å få til den daglige driften om bord. De tilbyr komplette leveranser og tjenester for maritim og offshore industri. Alt fra mat til mannskap til industrielt utstyr. Det som ikke allerede befinner seg på deres eget rikholdige lager, skaffes til veie for kundene.

Petter Bartz-Johannessen er daglig leder hos Eurosupply, og han sier at leveranser av ordinære konsumvarer har stort sett gått som normalt denne våren.

– Som leverandør av proviant til offshore-næringen er Eurosupply definert som en samfunnskritisk aktør, noe som innebærer et betydelig ansvar, sier Bartz-Johannessen.

Det vil naturlig nok få store konsekvenser for kundene våre om de ikke får fortløpende leveranser av mat og drikke. Vi har derfor satt i verk en rekke tiltak for å unngå smitteutbrudd i vår del av verdikjeden, legger Bartz-Johannessen til.

 

 

Til tjeneste – 24 timer i døgnet, 365 dager i året
Daglig leder i Eurosupply sier pågangen etter smitte- og verneutstyr har vært eksplosiv. Tross gode leverandøravtaler har det vært krevende å dekke etterspørselen, men de har likevel klart å levere til sine faste kunder.

Eurosupply har operert med hjemmekontor for de som hadde muligheten til det. For de ansatte på lageret ble det lagt inn et eget kveldsskift, med vask og desinfisering mellom skiftene, og ingen utenforstående har hatt tilgang på lokalene. De har også gjort noen endringer i rutiner for vareleveranser

– Som en konsekvens av bedre testkapasitet og mindre forekomst av virus, har vi nå gått tilbake til normal drift på lageret og redusert bruk av hjemmekontor, sier Bartz-Johannessen.

Flere av Eurosupplys største kunder, spesielt innen cruise og passasjertransport, er hardt rammet av koronakrisen. Først og fremst gjennom stopp i driften, men også grunnet manglende likviditet. – Dette påvirker oss i stor grad, sier Bartz-Johannessen. –  Vi har derfor hatt økt fokus på kundeoppfølging og likviditetskontroll. Petter legger til at de strekker seg så langt som mulig for å bistå gode kunder gjennom den, forhåpentligvis forbigående, krisen.

– Selv i krevende tider ønsker de aller fleste kundene å gjøre opp for seg, og vår erfaring er at vi som regel kommer bedre ut av det med direkte dialog med kunden enn via inkassobyråer, sier Bartz-Johannessen.

Petter Bartz-Johannessen sier de også er bekymret for konsekvensene av den lave oljeprisen, og antydningene til redusert aktivitet i offshore-markedet.

– Vi skulle likt å vite mer om hva oljeselskapene og leverandørindustrien tenker om utviklingen.

Eurosupply har, spesielt i forhold til utenlandske kunder, hatt noe drahjelp i en periode av den lave kroneverdien. Dette er noe de ikke forventer skal vedvare da kroneverdien begynne rå normalisere seg igjen.

Omsetningen til Eurosupply er basert på en miks av faste leveringskontrakter og kunder i spotmarkedet. De faste kontraktene er i utgangspunktet gode nok, men hos noen kunder får vi liten forståelse for nødvendige prisjusteringer selv om de er direkte korona-relaterte eller som følge av valutasvingninger.

Bartz-Johannessen sier Eurosupply er godt fornøyde med måten myndigheten har håndtert krisen på. Tiltak for næringslivet ble etablert i løpet av kort tid, noe som Petter anser som svært positivt. Han mener likevel at ordningene i litt for stor grad baseres på enkle sjablongregler, noe som resulterer i at tiltakene blir for lite målrettet, samtidig som flere faller utenfor.

– Jeg skulle gjerne sett at det i tillegg til dagens automatiske søknadsbehandling etableres et organ som kan vurdere søknader ut fra individuelle forhold, sier Bartz-Johannessen.

Petter Bartz-Johannessen frykter at det for de maritime næringene som er direkte rammet, dvs. cruise og passasjertransport, vil kunne ta flere år før situasjonen blir normalisert eller kommer tilbake til nivået før Covid 19. Han mener at utviklingen for offshore-næringene vil være langt mer avhengig av det som skjer med oljeprisen. – Alt tyder på at det vil bli en gradvis økning av prisene etter hvert som koronatiltakene lempes internasjonalt, sier Bartz-Johannessen. Spørsmålet blir egentlig hvordan oljeselskapene tenker, har de et langsiktig perspektiv på sine strategiske beslutninger, så er vi optimistisk for fremtiden.

 

 

 

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

Personvernerklæring for Maritime Bergen

Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

Les mer

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler