Norges største seglskip
Lasteskip fra Bergen blir Norges største seglskip

Lasteskip fra Bergen blir Norges største seglskip

Lasteskip fra Bergen blir Norges største seglskip

Lasteskip fra Bergen blir Norges største seglskip 900 506 Maritime Bergen

Gamle skip utstyrt med heilt ny grønn teknologi tar i bruk den eldste framgangsmåten på sjøen: Vinden.

Sea-Cargo er et bergensrederi som ble etablert I 2001 etter en sammenslåing av rutevirksomheten til Seatrans og Nor Cargo. Rederiet eier og driver en moderne flåte av flerbruksfartøy, som tilbyr ro-ro, container, sidedør (pall og vanlig), tungt-løft og gjennomlukekapasitet. Med hovedkontor på Hop i Bergen har ledelsen og de ansatte lenge utfordret etablerte driftsmønster og teknologi.

Noe dagens lansering bærer preg av. SC Connector, er et ro-ro skip med sideport og lasterampe. Hun er bygget på Fosen Mekaniske og ble levert på midten av 90-tallet. Til høsten skal hun gjennomgå en betydelig oppgradering. Etter ombygging vil skipet få installert rotor seil med en høyde på 56 meter, i tillegg til batteri pakke. Med dette vil skipet bli Norges største seilskip. Rederiet uttaler i en pressemelding at ved gode vind forhold, vil skipet kunne opprettholde «service speed» ved bruk av seilene alene

Gamle skip utstyrt med heilt ny grønn teknologi tar i bruk den eldste framgangsmåten på sjøen: Vinden.

Sea-Cargo er et bergensrederi som ble etablert I 2001 etter en sammenslåing av rutevirksomheten til Seatrans og Nor Cargo. Rederiet eier og driver en moderne flåte av flerbruksfartøy, som tilbyr ro-ro, container, sidedør (pall og vanlig), tungt-løft og gjennomlukekapasitet. Med hovedkontor på Hop i Bergen har ledelsen og de ansatte lenge utfordret etablerte driftsmønster og teknologi.

Noe dagens lansering bærer preg av. SC Connector, er et ro-ro skip med sideport og lasterampe. Hun er bygget på Fosen Mekaniske og ble levert på midten av 90-tallet. Til høsten skal hun gjennomgå en betydelig oppgradering. Etter ombygging vil skipet få installert rotor seil med en høyde på 56 meter, i tillegg til batteri pakke. Med dette vil skipet bli Norges største seilskip. Rederiet uttaler i en pressemelding at ved gode vind forhold, vil skipet kunne opprettholde «service speed» ved bruk av seilene alene.

Verdens første

Sea-Cargo har utviklet en ny og unik teknologi som gjør at seilene kan heises og senkes under seiling. Denne vippefunksjonen er designet for å kunne imøtekomme de ekstreme forholdene i Nordsjøen. I tillegg gjør vippefunksjonen det mulig å komme under broer, luftledninger og til havn.

“Ved å sette rotorseil på SC Connector tar vi i bruk tilgjengelig fornybar energi. Vindkreftene benyttes direkte til fremdrift, uten omformingstapene som er forbundet med andre energibærere. Som seilende hybrid forventer vi å redusere drivstofforbruk og CO2 utslipp med 25%.” Johan Christian Hvide, CEO Seatrans

Innovativt samarbeid

De to sylinderne blir produsert av Norsepower og vil bli montert på ro-ro skipet SC Connector, som seiler i et linjesystem i Nordsjøen; et område med gunstige vindforhold – ideelt for bruk av rotorseil teknologien.

Betraktelig miljøeffekt

Med et økende internasjonalt fokus på reduksjon i utslipp av CO2 og andre gasser/partikler – er evnen til å utnytte vinden for å generere energi, redusere drivstofforbruket og utslipp, et naturlig neste trinn for nærskipsfarten. Formålet med prosjektet har vært å designe mer miljøvennlige skip ved å kombinere flere eksisterende teknologier.

I dette tilfellet reduserer vi utslippet med 25%, som tilsvarer mer enn 1 million liter dieselolje årlig. I tillegg til lavere utslipp, er prosjektet tilpasset et fremtidig smart grid og klargjort for ladestrøm når skipet ligger til kai.

– Dette kan utgjøre en betydelig del av energibehovet vi har for framdrift, sier daglig leder Ole Sævild. Vi kan komme over femti prosent med en optimal løysing. Under ideelle forhold kan vi segle utelukkende på vinden, og i tillegg ha nok strøm om bord til å drive skipet. Det betyr ingen utslepp fra skipet, fortsetter Sævild.

Sea-Cargo har i dag store langsiktige avtaler med norsk eksport industri; deri Hydro Aluminium, Boliden og andre. Dette prosjektet vil således være med på å redusere deres fotavtrykk og gjøre både norsk nærskipsfart og Norsk industri mer miljøvennlig og derved styrke seg i den internasjonale konkurransen.

Millionstøtte frå Enova

Selskapet har investert flere titalls millioner kroner i pilotprosjektet, som de er trygge på at vil bli lønnsomt på sikt. I tillegg har det statlige Enova gått inn med nesten 19 millioner kroner, opplyser selskapet I et intervju med NRK.

– Skal vi nå måla om lavutslepp-samfunnet i 2050, er det veldig viktig at internasjonal godstransport reduserer sine utslepp, sier strategidirektør Tonje Foss i Enova.

Ho trur vindkraft-piloten til Sea Cargo kan være en del av løysingen.

– Det er både spennende og artig at slike selskap går føre og tester dette i fullskala, sier Foss.

Enova meiner at testinga blir avgjørende for å vite om rotorsegl-teknologi er noe en bør satse på i framtiden.

– Innovasjon er i utgangspunktet risikosport, og det er vanskelig å si hvordan det vil gå på forhånd. Derfor er det viktig at en får prøvd dette i reelle farvann, avslutter Foss.

 

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

  Personvernerklæring for Maritime Bergen

  Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

  Les mer

  Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
  Click to enable/disable Google Fonts.
  Click to enable/disable Google Maps.
  Click to enable/disable video embeds.
  Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler