Maritime Bergen er med i likestillingskartlegging

Maritime Bergen er med i likestillingskartlegging

Maritime Bergen er med i likestillingskartlegging 1474 982 Maritime Bergen

Østlandsforskning ved Høgskolen i Innlandet skal studere likestillingssituasjonen i maritim næring og utdanning på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet. Og Maritime Bergen er med!

I 2010 kartla Maritime Bergen med flere samarbeidspartnere likestillingsnivået i den maritime klyngen. Under åtte prosent av vår medlemsmasse besto av kvinner. Ungdom generelt og jenter spesielt, visste svært lite om maritim næring.

Nå, 12 år senere, har vi langt flere kvinner i den maritime klyngen. Hundrevis av jenter og unge kvinner har blitt kurset i det maritime gjennom årlige rekrutteringsarrangement og fagdager som Maritime Bergen har gjennomført.

Men…
I perioden 2016-2020 var andelen kvinner blant norske ansatte til sjøs kun 12 prosent. I forbindelse med utarbeidelse av en ny maritim likestillingsstrategi ønsker Nærings- og fiskeridepartementet nå å få mer kunnskap om situasjonen.

Departementet gikk derfor ut og oppfordret aktører til å søke om å få støtte til å utrede likestillingssituasjonen i Norges maritime næring. Det var et ønske om å få belyst mangfold, likestilling og inkludering i næringen, med et særlig fokus på kjønnslikestilling. Studien skal benyttes som kunnskapsgrunnlag i regjeringens maritime likestillingsstrategi.

Østlandsforskning ved Høgskolen i Innlandet fikk oppdraget!

Kartlegge mangfoldet
Et forskerteam på fem personer skal i samarbeid med Maritime Bergen, WISTA Norge, Norges Rederiforbund, NHO Sjøfart, Norsk Sjømannsforbund, MARKOM FS og Høgskulen på Vestlandet kartlegge mangfoldet i næringen. Hvilke forhold hindrer kjønnslikestilling og hvilke tiltak bidrar til mer likestilling? I tillegg skal prosjektet belyse mulige samfunnsøkonomiske gevinster ved økt likestilling og mangfold.

Intervjuer og referansegruppe
De neste måneder gjøres det blant annet statistiske analyser og dybdeintervjuer med kvinner og menn i næringen. Forskerne skal også ha fokusgruppeintervjuer med interesseorganisasjoner, bedrifter, de maritime utdanningene, studenter og unge arbeidstakere.

Prosjektgruppen samarbeider med en referansegruppe med representanter fra maritim næring og utdanning som bidrar i kvalitetssikringen av gjennomføring av prosjektet.

Studien har en ramme på 750.000 og sluttrapporten overleveres til departementet 1. april 2022. Følg med!

 

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

  Personvernerklæring for Maritime Bergen

  Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

  Les mer

  Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
  Click to enable/disable Google Fonts.
  Click to enable/disable Google Maps.
  Click to enable/disable video embeds.
  Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler