• 12. December 2018

Statsraaden får penger til nytt skrog

Statsraaden får penger til nytt skrog

Statsraaden får penger til nytt skrog 1024 702 Maritime Bergen

Onsdag kom gladnyheten om at Statsraad Lehmkuhl får 1,5 millioner kroner i tilleggsbevilgning for å bytte ut det 100 år gamle skroget.

Allerede i 2017 ble behovet for ytterligere vedlikehold avdekket, noe som ikke utelukkende kunne dekkes innenfor den årlige rammen på 8,3 mill fra Kulturdepartementet. Maritime Bergen har tidligere skrevet om at Statsraaden holder på med forberedelsene til sin første jordomseiling. Dette har også bidratt til at vedlikeholdsbehovet ble fremskyndet.

– Statsraad Lehmkuhl er en av Bergens største skatter, fordi den i tillegg til egne aktiviteter representerer og arbeider for hele den maritime næringen her vest, sier daglig leder i Maritime Bergen, Harald Victor Hove.

Forslaget om ekstrabevilgninger er etter hva Maritime Bergen erfarer drevet frem av bla. Haakon Vatle, direktør i Stiftelsen Seilskuten Statsraad Lehmkuhl. Først ble forslaget enstemmig inntatt som merknad i familie- og kulturkomiteen på Stortinget, før regjeringen nå sa endelig ja.

Del innhold