Innspillsmøte i regi av Forsvaret

Innspillsmøte i regi av Forsvaret

Innspillsmøte i regi av Forsvaret 638 479 Maritime Bergen

Forsvaret ønsker å se hvordan de kan samarbeide med sivil sektor for å få raskere og bedre tilgang til relevant kompetanse. Derfor inviterte de til et innspillmøte med bedrifter og organisasjoner fra ulike næringer som er lokalisert i Bergen. Maritime Bergen var så heldige å være en av de inviterte.

I forbindelse med Forsvarets ambisjoner om tettere samarbeid med sivil sektor er det satt ned et eget utvalg som skal jobbe med nettopp dette. Svendsen-utvalget, ledet av Berit Svendsen, Head of International development, VIPPS internasjonalt, Oslo var på plass i Bergen 31. januar for å få tips om tettere samarbeid fra næringsliv og akademia.

Totalt var det 15 bedrifter som holdt innlegg. Blant dem var flere av Maritime Bergen sine medlemmer representert, med Grieg Logistics, PwC, KPMG og Handelshøyskolen BI.

Siden både Forsvaret og sivilsektor sitter med mye god kunnskap og kompetanse kan det være gunstig for begge parter med et tettere samarbeid. Forsvaret er eksperter på områder som sivil sektor kan dra nytte av, på samme måte som sivil sektor kan tilby Forsvaret ekspertise.

Av temaene som gikk igjen i innlegg og kommentarer, handlet det om at svingdøreffekten mellom sektorene burde styrkes. Det vil si at arbeidsskifte mellom Forsvaret og sivilt burde bli mer fleksibelt. Man ønsker å gjøre det enklere for personer å skifte mellom karrierer i sivil og forsvar.

Det ble også diskutert utfordringene som sektorene må forholde seg til, når det gjelder svingdøreffekten. Hensikten med Forsvaret er å sikre Norges interesser og grenser. Hyppig utskiftning av forsvarspersonell kan være utforende med tanke på at det stilles spesielle krav til opptrening og taushetsplikt.
Andre temaer fra innspillmøtet var ønske fra sivil sektor om at Forsvaret skal bli flinkere til å ta vare på ungdommer som er gode innenfor tekniske fag. Det er enkelt å se hvorfor fysisk robuste personene passer inn i Forsvaret. Men budskapet fra bedriftene var at man også må ta vare på de som har sin styrke i tekniske og praktiske fag.

Bedriftene kom med videre oppfordring til Forsvaret om at de kan bli enda flinkere til å holde på ungdommene gjennom «økt status». Det handler om at Forsvaret må gjøre seg selv attraktive og fokusere på omdømme og synliggjøring. De bør vise at de tilbyr gode karrieremuligheter og fordeler. De kan også fange ungdommens interesse ved å vise at også Forsvaret er med på det grønne skiftet.

Videre ønsker den sivile sektoren å fortsette å utvikle samarbeidet og samhandlingen med utdanningsinstitusjonene.

Det var også fokus på at klyngene innen det sivile og Forsvaret vil ha fordel av å knytte seg enda tettere sammen. Dette har Maritime Bergen selv jobbet aktivt med gjennom arrangementer som Et HAV av muligheter, der fokuset er å vise jenter mulighetene som finnes innen maritime næring, med Sjøkrigsskolen som faste deltagere på scenen.

Maritime Bergen takker for invitasjonen og muligheten til å påvirke samspillet mellom Forsvaret og sivil sektor inn i framtiden.

 

 

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

  Personvernerklæring for Maritime Bergen

  Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

  Les mer

  Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
  Click to enable/disable Google Fonts.
  Click to enable/disable Google Maps.
  Click to enable/disable video embeds.
  Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler