Ny regjeringsplattform er klar: Vil satse på havet

Ny regjeringsplattform er klar: Vil satse på havet

Ny regjeringsplattform er klar: Vil satse på havet 150 150 Maritime Bergen

Høyre, FrP og Venstre er enige om nye regjeringsplattform og regjeringen går dermed fra to til tre partier. I plattformen tar de tre regjeringspartnerne til ordet for å styrke Norge som havnasjon og å utvikle havnæringene.

– Vi tar dette som positive signaler og vil måle regjeringen på hva den faktisk gjennomfører. I de kommende årene vil det økonomiske handlingsrommet bli smalere og da er forutsigbare rammevilkår prioritet nummer 1 for alle som jobber med havet, sier daglig leder i Maritime Bergen, Harald Victor Hove.

-Vi har vært veldig fornøyd med det den blå-blå regjeringen har levert de siste fire årene nettopp fordi de gjorde det de sa de skulle gjøre. Fra den forrige regjeringsplattformen er det lite som står igjen som ugjort eller som løftebrudd og det er få regjeringer som kan skilte med det samme. Nå håper vi at denne gode forutsigbarheten blir fulgt opp også med et nytt parti i regjeringskabalen, sier Harald Hove.

Hove understreker at nye grep i seg selv ikke er et stort poeng, men at rammevilkårene for havnæringene videreutvikles i dialog med den maritime næringen og gir forutsigbarhet for landets nest største sysselsetter. – Særlig viktig er det for oss at man ikke rokker ved de store og tunge ordningene som har sikret maritim næring som landets nest største sysselsetter og verdiskaper etter olje og gassektoren; nettolønnsordning og rederiskatteordning er bare to viktige rammevilkår som denne regjeringen må holde fast ved også når budsjettene blir strammere i fremtiden, forklarer Hove som sier han antar Venstre med sin regjeringsdeltakelse har lagt bort motstanden de har hatt for blant annet nettolønnsordningen.

Regjeringen presenterte regjeringssamarbeidet 14. Januar og i regjeringsgrunnlaget som har fått navnet «Jeløyaplattformen» står det blant annet at regjeringen vil:

 • Styrke Norges profil som havnasjon
 • Arbeide for å utvikle havnæringene
 • Arbeide for å utvikle eksisterende og nye arbeidsplasser basert på havets ressurser
 • Legge til rette for en konkurransekraftig maritim næring i Norge
 • Ha konkurransedyktige skipsregistre
 • Videreføre nettolønnsordningen for sjøfolk
 • Ha en konkurransedyktig rederibeskatning
 • Gi de marine og maritime næringene muligheter til å teste ut i løsninger i fullskala gjennom Demo HAV
 • Bidra til innovasjon gjennom økt næringsrettet forskning på tvers av havnæringene
 • Videreutvikle regjeringens strategi for flytende vindkraft
 • Legge til rette for testfasiliteter for utvikling og bruk av ny teknologi i alle næringer.
 • Utvikle norsk næringsliv gjennom satsing på klimateknologi som kan være lønnsom over tid.

 

Regjeringsplattformen slår også fast at Regjeringen i tillegg ønsker å redusere formuesskatten på arbeidende kapital, videreutvikle programmet for grønn skipsfart, flytte mer gods fra vei til sjø og bane, og videreføre en stabil, langsiktig petroleumspolitikk.

Harald Hove understreker at det er mye godt i plattformen og håper at regjeringen akkurat på dette politikkområdet får ro rundt seg til å lose havpolitikken trygt gjennom Stortinget. – I forrige periode hadde regjeringen et avklart flertall for politikken den første, mens den nye regjeringen alene ikke har flertall for politikken sin. Vi håper imidlertid at Krf som i forrige periode var med på mange gode politiske grep for havnæringene følger opp i denne perioden med støtte til mye av det gode som denne regjeringen lover å gjøre disse fire årene, avslutter Hove.

Maritime Bergen har flere årlige møter med stortingsrepresentantene fra Hordaland, den såkalte Hordalandsbenken. Neste møte er 6. mars i Oslo og Harald Victor Hove er tydelig på at alle innspill fra medlemmene tas imot med takk. – Vi ønsker å være et talerør for næringen og da mottar vi svært gjerne eksempler eller synspunkter fra våre medlemsbedrifter. Ta kontakt på harald(@)maritimebergen.no hvis du har noe på hjertet, oppfordrer Hove.

 

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

Personvernerklæring for Maritime Bergen

Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

Les mer

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler