• 11. September 2018

Oljefondet vil sette en stopper for marin forsøpling

Oljefondet vil sette en stopper for marin forsøpling

Oljefondet vil sette en stopper for marin forsøpling 1024 683 Maritime Bergen

Oljefondet legger opp til et tøffere regime overfor marin forsøpling. Strategiendringen innebærer  strengere krav til maritime selskaper når det kommer til bærekraftig utvikling og forsøpling av havet.  

Norges Bank Investment Management som forvalter ressursene i oljefondet offentligjorde nylig et dokument hvor de legger frem klare forventninger til maritime selskaper. Oljefondet ønsker å sette havplastforsøpling på dagsordenen gjennom å skape åpen kommunikasjon mellom maritime selskaper og legge frem klare forventninger til ledelsen. Med dette tar oljefondet et direkte tiltak for å gjøre havnæringene bevisst på eget miljøansvar og forstå konsekvensene av marin havplastforsøpling.  

Det er svært gledelig at ett av verdens største investeringsfond bruker sin eiermakt til å pushe bærekraftig forvaltning av havene våre med tydelige forventinger, sier daglig leder i Maritime Bergen, Harald Victor Hove

Mer spesifikt kommer de med fire overordnede retningslinjer for å begrense marin forsøpling. For det første forventes det at ledelsen integrerer bærekraft i selskapets strategi. For det andre oppfordrer oljefondet maritime selskaper til å integrere materielle havrelaterte risikoelementer inn i selskapets risikostyring. I tillegg blir maritime selskaper forventet å være åpen om prioriteringer og rapportere mål og parametre. Til slutt oppfordres ledelsen til å opptre ansvarsfullt og transparent i havrelatert forvaltning.  

Men noen hvilepute kan ikke dette bli, i alle fall dersom Maritime Bergen får viljen sin.  

Ut fra dette kan vi skape nye forretningsområder og fremme innovasjon knyttet til noen av vår tids største havspørsmål, eksempelvis marin plastforsøpling”, sier den optimistiske daglig leder i Maritime Bergen, Harald Hove. 

 

Ønsker du mer utfyllende informasjon om tiltakene mot marin havplstforsøpling, kan du lese dokumentet i sin helhet.  

Vedlegg:  

https://www.nbim.no/contentassets/17ed97a1a9f845ad8e847a51bc4b8141/nbim_expectations_oceans.pdf 

 

Bildet er hentet fra Oljefondet sin hjemmeside 11.09.2018. link: https://www.google.no/search?q=oljefondet&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi_-Yre-LLdAhVMiiwKHQaBB80Q_AUICigB&biw=1523&bih=716#imgrc=Q3TWgg2RkeAIhM: 

Del innhold