• 30. October 2018

Samfunnsøkonomisk lønnsomt å flytte godshavnen til Ågotnes

Samfunnsøkonomisk lønnsomt å flytte godshavnen til Ågotnes

Samfunnsøkonomisk lønnsomt å flytte godshavnen til Ågotnes 1024 576 Maritime Bergen

I en rykende fersk rapport utarbeidet av Menon Economics på bestilling fra Ågotnes Næringspark, fremgår det at det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å flytte godshavnen fra Dokken til Ågotnes.

Analysen ble presentert på halvdagskonferansen Sjøtransportens rolle i byutviklingen i regi av Bergen Havn.

Rapporten tar opp særlig tre hovedutfordringer med dagen situasjon med havneanlegg på Dokken. Sentrumsarealer blir beslaglagt og hindrer byutvikling, tungtrafikken fører med seg forurensning og eksisterende godshavn begrenser innbyggernes tilgang til sjøen.

En relokalisering til Ågotnes vil kreve investeringer, men allerede eksisterende infrastruktur sørger for at kostnadene holdes nede.

De positive samfunnsøkonomiske konsekvensene av å flytte godshavnen til Ågotnes hentes blant annet ut gjennom å legge til rette for at eksisterende havnearealer på Dokken transformeres til fremtidig byutvikling.

En havn på Ågotnes vil føre til økt mellomtransport for lastebil, men redusert lokal forurensning i Bergen gjør at miljøkostnadene likevel går ned.

Hele rapporten fra Menon kan leses her.

Del innhold