Skyhøye søkertall!

Skyhøye søkertall!

Skyhøye søkertall! 1684 1128 Maritime Bergen

År etter år øker søkertallene til høyere utdanning innen maritime fag. I år er intet unntak. I tillegg ser flere jenter enn før mulighetene innen maritim ledelse. Vi har snakket med både studenter og ansatte på høyskoler og universitet, for å høre hva de tenker om populariteten for det maritime.

Et av Maritime Bergens hovedsatsingsområder har vært nettopp det å få flere unge til å velge maritimt. Vi har gjennomført aktivitet rettet mot unge i alder fra grunnskole til høyere utdanning, og gjennom de ti siste årene har vi presentert den viktige næringen vår for hundrevis av ungdom. Vi jobber tett med utdanningsinstitusjoner som Universitetet i Bergen, Høgskulen på Vestlandet og NTNU Ålesund.

For å sikre god kompetanse på landsiden, er nemlig også fagtilbud innen shipping management viktig for å få den maritime kabalen til å gå opp. NTNU Ålesund er ett av to steder som tilbyr Bachelorprogram innen shipping i Norge.  Dette drypper også litt på Bergen, da studenter derfra ofte søker til Norges shippingby for praksis under studiet og senere jobb.

Vi har snakket med Øivind Andersen, universitetslektor på Bachelorstudiet Shipping management ved NTNU Ålesund. Andersen er tydelig stolt over årets høye søkertall og studiene de tilbyr Norges unge.

Øivind Andersen, Universitetslektor for Bachelorstudiet Shipping management

Årets søkertall til Studiet Shipping Management er fantastisk positive! Hele 280 førstegangssøkende – 104 kvinner og 176 menn, sier Andersen.

 

 

I 2020 hadde Shipping management ved NTNU Ålesund det høyeste søkertallet noen gang, etter å ha slått sin egen rekord året før. I fjor ble tallet doblet, og nå er søkertallet gått opp ytterligere. Søkertallet har lagt på jevnt 100 i mange år før det i 2020 nært tippet 200 og nå altså nesten 300.

Shipping har lang tradisjon i Norge, og mange ungdommer ønsker å jobbe i Shipping. Studiet rekrutterer fra hele landet og studentene får jobber i den maritime næringen i Norge og internasjonalt etter studiene, sier lektoren.

Øivind sier at kvaliteten på søkerne er god, og det arbeides kontinuerlig for å utvikle fagporteføljen gjennom relevant forskning og et tett samarbeid med næringslivet, samt hyppig bruk av gjesteforelesere og mulighet for studentene til å søke praksisplasser som en del av studiet.

Gjennom årene har vi hatt en rekke dyktige studenter fra Bergens området, og det er etter hvert mange tidligere studenter fra NTNU i Ålesund som jobber i de forskjellige rederiene i Bergens området, avslutter Øivind Andersen.

Vi synes det er kjekt at kvinneandelen på NTNU-studiet har lagt jevnt på 45 prosent. Siden NTNU Ålesund er et av to steder som tilbyr disse to maritime studiene, trekkes de som virkelig har interesse for faget til byen. Noe som gir god nivå- og kompetansespredning ved NTNU.

Vi har også snakket med Vilde Eline Berg-Olsen, som snart er ferdig med sitt andre bachelorår ved Shipping Management på NTNU Ålesund.

Vilde Eline Berg-Olsen

Selv om det siste året har vært mye amputert synes Vilde at det å være student på NTNU er en fin opplevelse.

Programansvarlig har virkelig stått på og min klasse har hatt minimalt med digital undervisning dette året. Noe som har vært mulig da vi ikke er en veldig stor klasse.

 

Som student ved NTNU i Ålesund sier Vilde at det er gode muligheter for å være en del av studentfrivilligheten. Selv er Vilde som leder i Galleonen, som er linjeforeningen for Shipping-studentene. Selv om det dette skoleåret ikke har vært like mange arrangementer som det vanligvis er, fikk de likevel arrangert en fagdag høsten 2020 og i vår har de hatt flere digitale bedriftspresentasjoner.

 

Grunnen til at jeg valgte dette studiet er fordi jeg synes den maritime bransjen er utrolig spennende og på grunn av de mange ulike retningene man kan ta når man er ferdig.

Vilde har enda ikke bestemt seg for hva hun vil jobbe med når hun er ferdig.

Jeg synes det høres veldig spennende ut å være skipsoperatør, avslutter Vilde.

Høgskulen på Vestlandet

Vår egen Høgskulen på Vestlandet (HVL) gir også viktige bidrag i form av fersk arbeidskraft inn til det maritime! Prorektor for utdanning ved HVL, Bjørg Kristin Selvik, sier at de opplever en økning på 19 prosent i førsteprioritet basert på tall fra Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap og Fakultet for ingeniør- og naturvitenskap. Særlig Institutt for maritime studier opplever fine tall.

 

 

Vi gleder oss over god og økende søkning til maritime studier ved HVL. Vi ser det er noe variasjon mellom de ulike studieprogrammene, sier Selvik.

Prorektoren sier at tallene for marinteknikk og havteknologi ikke er like positive som for Institutt for maritime studier. Når det er sagt, så planlegger HVL for likt antall studieplasser (havteknologi), eller flere studieplasser (marinteknikk) sammenliknet med 2020. Så man er rimelig trygg på at det vil komme til flere studenter.

Prorektor Bjørg Kristin Selvik Foto: HVL

Søkningen til bachelor i nautikk og bachelor i Maritime management har tidligere også vært god, men øker mye i år. Også master i maritime operations – som rekrutter internasjonalt har økning i søkere i alle grupper, avslutter Prorektor Bjørg Kristin Selvik.

Vi fikk også Instituttleder ved Institutt for maritime studier ved HVL, Johanne Marie Trovåg, i tale. Hun informerte om at Høyskolen hadde økning av søkere på samtlige maritime fag, men unntak av ett.

Instituttleder, Johanne Marie Trovåg

Vi er selvsagt godt fornøyde med årets søkertall, og hadde økning i antall søkere på alle program, bortsett fra nautikk Y-vei som hadde like mange søkere som i fjor, sier Trovåg.

Storm i et vannglass
Maritime Bergen har mange ganger benyttet kompetansen som studenter sitter med når vi skal henvende oss til enda yngre, for å informere dem om mulighetene som finner i en maritim yrkesretning. Aurora Baardsen er en av dem. Hun har vært deltaker på ett av våre studentarrangement, Storm i et vannglass. Her er det verdt å nevne at hun i forbindelse med dette vant et internhip hos Norled hvor hun skulle bidra til å finne løsningen på utfordringen med å produser hydrogen i Norge. Les mer om dette her.

HVL + UIB
Aurora er 4. års masterstudent på sivilingeniørstudiet Havteknologi ved UiB, og har ca ett år igjen av sin mastergrad. Hun skriver, ikke uventet, om hydrogenproduksjon fra offshore vind – hvordan en kan plassere hydrogenproduksjon på en offshore installasjon.

Det helt unike ved mitt studie at jeg får den gode kompetansen fra UiB og praktisk erfaring med ingeniørfag fra HVL.

Aurora Baardsen

 

Aurora mener hun får det beste fra begge studiesteder. 

 

 

Auroras interesse for hydrogen startet tidlig i studiet, da hun innså at hydrogen er en nyttig energibærer som kan hjelpe til med overgang til mer fornybar energi. Særlig kombinasjonen av havvind og hydrogen synes hun er spennende, da dette passer godt inn på hennes kompetansefelt og  utdanning.

De siste årene har også interessen for hydrogen fra store aktører økt, noe som bare gjør det mer spennende, og underbygger at dette er riktig fokus å ha i disse tider, sier Aurora.

Engasjerende studieliv
Marie Charlotte Moilanen Kettunen er også student ved Høgskulen på Vestlandet. Hun studerer nautikk og sitter i tillegg i Studenttingets arbeidsutvalg. Marie valgte Nautikk fordi det å jobbe på båt var noe hun helt siden ungdomsskolen hadde hatt lyst til å gjøre. Hun har flere onkler som har jobbet på båt, og da hun vokste opp fikk hun høre mange spennende historier fra livet på havet.

Marie har gått på HVL siden 2016 og er ferdig neste semester. Hennes engasjement i ulike verv har gjort at studietiden har blitt noe lenger, men det synes hun er verdt!

Landlivet lokker, og Marie har ikke lenger det brennende ønsket om å jobbe på sjøen.

Marie Charlotte Moilanen Kettunen

Jeg ønsker å bruke den maritime kompetansen jeg har opparbeidet meg igjennom studiet til å f.eks. jobbe administrativt eller organisatorisk med oppgaver knyttet til den maritime næringen. Aller helst kunne jeg nok tenke meg å arbeide med maritim utdanning.

 

 

 

 

Gjennom vervet sitt i studenttinget har Marie fått et godt innblikk i arbeidet med utdanning ved HVL.

Det er ingenting jeg har mer lyst til enn å arbeide med maritim utdanning på HVL, avslutter Marie.

UiB samarbeider med næringslivet
Helge K. Dahle, dekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen synes det er tilfredsstillende at interessen for universitetets sivilingeniørutdanning innenfor havteknologi holder seg høy. Det første kullet har fortsatt et par år igjen av studiene, men universitetet opplever at studiet er svært ettertraktet fordi det er fremtidsrettet.

Helge K. Dahle, dekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen.

Kandidatene har har hatt praksis i næringslivet underveis, og vi merker på tilbakemeldingene at dette er en solid teknologisk utdanning som bidrar til å løse kjente utfordringer innenfor miljøovervåking, marine mineralressurser, installasjoner, samt marin måle- og styringsteknologi, sier dekanen.

Helge legger til at de opplever at trivselen blant studentene er høy, både fordi kullene har det kjekt gjennom linjeforeningen og at studentene selv arrangerer karrieredager i samarbeid med industri og næringsliv.

Maritime Bergen er stolt og glad for at det generelle søkertallet til maritim høyere utdanning hvert år stiger, og at jenter ser at det maritime også er en næring for dem!

Vår erfaring fra vårt arbeid er at synliggjøringskampanjer rettet mot ungdom generelt, og jenter spesielt, virker.

Takker for et fantastisk arrangement. Jeg ble både motivert og inspirert av alle som deltok, og arrangementet er en av grunnene til at jeg søkte meg inn på Universitetet i Southampton for å ta en LLM Maritime Law, sa en av deltakerne fra et av studentarrangementet holdt av Maritime Bergen.

 

0

MEDLEMSBEDRIFTER

0

ARBEIDSOMRÅDER

0

BÆREKRAFTSMÅL

Hovedsamarbeidspartnere

Personvernerklæring for Maritime Bergen

Personvernerklæringen skal sikre at virksomheter som er medlem i Maritime Bergen er informert om hvilke opplysninger som blir samlet inn og lagret om medlemmene. Personvernerklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi benytter personopplysninger, hvordan vi bruker opplysningene, hvem som er ansvarlig og hvordan vi sikrer medlemmenes rettigheter ihht. oppdatering av regler i personlovgivning av 25. mai 2018.

Les mer

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette på nettstedet, godtar du bruken av informasjonskapsler