Former vi fremtiden
Sammen
En komplett maritim klynge
Bergensregionen
Maritime Bergen - Video

Den maritime næringen i Bergensregionen har en lang og stolt historie.

I generasjoner har skipsfart og tilknyttede virksomheter vært en bærende kraft i byens næringsliv. Sammen med regionens geografiske nærhet til havet, danner den historiske bakgrunnen som knutepunkt for nasjonal og internasjonal handel et unikt utgangspunkt for en maritim klynge.

Bergensregionen har i tillegg en bredde som gjør klyngen enestående i sitt slag. Samspillet mellom maritim kunnskap, erfaring og innovasjon gjør bergensmiljøet verdensledende.

Tidene har forandret seg. Med utviklingen innen teknologi og handel de siste tiårene er forutsetningene for maritim virksomhet dramatisk endret. I dag preges virkelighetsbildet av globalisering, intens internasjonal konkurranse samt stadige og uregelmessige svingninger. Den maritime næringen har imidlertid vist seg både tilpasningsdyktig, fremtidsrettet og dynamisk ­– uansett forhold.

Utviklingen har forutsatt store investeringer preget av uredd langsiktighet. I Bergen har den maritime klyngen vokst frem som et resultat av rederienes aktiviteter og behov for leveranser og tjenester – nærmere bestemt behovet for industriell shipping.

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Emne

Melding

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Emne

Melding